Europeisk industri demonstrerar idag i Bryssel för att stoppa Kinas prisdumpning och säga nej till MES

15 Feb, 2016, 08:00 GMT Från AEGIS Europe

BRYSSEL, February 15, 2016 /PRNewswire/ --

5 000 arbetare från 18 europeiska länder demonstrerar idag i Bryssel för att uppmana EU:s ledare att stoppa Kinas prisdumpning och inte ge Kina marknadsekonomisk status (MES). 

Milan Nitzschke, talesman för AEGIS Europa, säger: "Idag demonstrerar tusentals personer i Bryssel för att ge EU:s beslutsfattare ett tydligt budskap: -Säg JA till jobb och rättvis handel, säg NEJ till MES för Kina".

AEGIS Europa är en sammanslutning av ungefär 30 europeiska industrisektorer som tillsammans skapar miljontals arbetstillfällen och genererar över 500 miljarder euro i årlig omsättning.

Dagens demonstration i Bryssel startar 11.30 vid Schuman-rondellen framför Europeiska kommissionen. Arbetare och industriledare från 18 europeiska länder (Belgien, Bulgarien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) demonstrerar under manifestet Europeisk industri för fri och rättvis handel.

"75 % av EU:s samtliga antidumpningsåtgärder involverar redan Kina. EU:s handelskommissionär Malmström har under de senaste veckorna översvämmats av nya klagomål om otillbörliga kinesiska metoder. Hur kan kommissionen tala öppet om att ge Kina marknadsekonomisk status när fabriker i Europa stänger dagligen?", kommenterar Nitzschke.

"EU:s mål för 2020 omfattar 20 % begränsning av koldioxidutsläpp, ökad sysselsättning och en tillverkningsandel på 20 % av BNP. Om EU ger Kina marknadsekonomisk status blir dessa mål omöjliga att uppnå. MES skulle göra Europa försvarslöst mot en flod av import från Kina som skulle utplåna europeiska arbetstillfällen och skada miljön", fortsätter Nitzschke.

Europeiska kommissionen medgav vid presentationen av sin konsekvensanalys den 9 februari att Kina inte kunnat visa att landet är en marknadsekonomi, och att marknadsekonomisk status utgör en faktisk risk för jobb och investeringar i EU. Economic Policy Institute uppskattar att upp till 3,5 miljoner arbetstillfällen i EU och 228 miljarder euro i årlig BNP hotas av för tidigt och ensidigt beviljande av marknadsekonomisk status.

"Att ge Kina MES-status ger dem ett obegränsat tillstånd att dumpa. Idag är EU-diskussionen inriktad på Kinas destruktiva dumpning av bland annat stål, solenergi, keramik och glasfiber. Om EU ger Kina marknadsekonomisk status skulle vi snabbt drabbas av orättvis handel inom många andra strategiska europeiska industrier", avslutar Nitzschke.

Bilder, videofilmer, manifest, dokumentation och Europeiska kommissionens färdplan kan hittas på http://www.aegiseurope.eu.

http://www.blastmedia.news/aegis/aegis-event

KÄLLA AEGIS Europe