Mer från den här källan

11 Jan, 2018, 19:18 GMT Icelandair Goes West to San Francisco


Du läste nyss:

Icelandair revolutionerar underhållningen ombord med ett extranummer på 10 000 meters höjd

Nyheter från

Icelandair

19 Sep, 2017, 10:27 BST