Intertain håller bolagsstämma angående strategiska initiativ centrerade till Storbritannien

04 Sep, 2016, 14:24 BST Från Intertain Group Ltd.

TORONTO, September 4, 2016 /PRNewswire/ --

TILLKÄNNAGER STYRELSE FÖR DET FÖRESLAGNA NYA MODERFÖRETAGET SOM BÖRSNOTERAS I STORBRITANNIEN  

SÖKANDET EFTER CFO HAR AVSLUTATS  

Intertain Group Limited ("Intertain") (TSX:IT; OTCQX: ITTNF), den största speloperatören online i världen med främst bingo, meddelade idag att deras årliga och särskilda bolagsstämma ("Stämman") ska äga rum den 23 september 2016 i Toronto, Ontario, Kanada för genomgång och godkännande av den stadgeenliga planen för det arrangemang ("Arrangemanget") som ska underlätta implementeringen av Intertains omfattande  Storbritannien-centrerade strategiska initiativ avsett att stärka värdet för aktieägarna ("Strategiska initiativ i Storbritannien"). De strategiska initiativen i Storbritannien omfattar den föreslagna  Börsnoteringen i London av det nyligen inkorporerade företaget i Storbritannien med huvudkontor i London, Jackpotjoy plc ("Jackpotjoy"), som fått sitt namn efter ett av Intertains kärnvarumärken och som avses bli moderföretag för Intertain group enligt Arrangemanget.

Efter genomgång av, bland annat, en rekommendation för en specialkommitté av oberoende direktörer ("Specialkommittén"), de juridiska rådgivarnas råd och andra ämnen, har Intertains styrelse ("Styrelsen") enhälligt beslutat att Arrangemanget ligger i Intertains intresse och är fördelaktigt. Styrelsen rekommenderar att Intertains aktieägare röstar  för  Arrangemanget under stämman.

Strategiska initiativ i Storbritannien och uppdatering inför stämman   

Som en del av denna process har Intertain ingått ett arrangemangsavtal med, bland andra Jackpotjoy, för att kunna genomföra de delar som krävs för implementeringen av  Arrangemanget, däribland med avseende på kallelse och genomförande av Stämman, erhållande av rättsliga och regulatoriska godkännanden i samband med Arrangemanget och de strategiska initiativen i Storbritannien samt villkoren för genomförandet av Arrangemanget. Intertain har också fått det interimstillstånd av Ontario Superior Court of Justice som krävs i samband med Arrangemanget, och har nu skickat via post ett cirkulär med information om hanteringen i samband med Stämman ("Cirkuläret") till Intertains aktieägare. Cirkuläret finns Intertains profil på SEDAR på http://www.sedar.com.

Intertain fortsätter också sitt arbete i samband med att Jackpotjoy stamaktier avses bli tillåtna på standardlistsegmentet av FCA:s officiella lista (UK Financial Conduct Authority) och för handel på Londonbörsens huvudmarknad för noterade värdepapper ("Börsnoteringen i London").

Intertain förväntar sig nu att Arrangemanget ska implementeras och att Börsnoteringen i London ska vara genomförd i början eller mitten av oktober 2016 ("Ikraftträdandet"), förutsatt att vissa villkor uppfylls.

Mr. Goulden, Chairman of the Board, säger: "Vi är glada över att ha uppnått dessa viktiga milstolpar i implementeringen av de strategiska initiativen i Storbritannien. Vi har fortsatt tilltro till att dessa initiativ ska leda till en mer fullständig och mer rättvisande värdering av vår verksamhet och att de positionerar Intertain för långsiktig tillväxt och framgång. Vi är också glada över att kunna berätta om de strategiska initiativen i Storbritannien för våra aktieägare vid Stämman senare den här månaden, och att ge dem tillfälle att överväga och godkänna Arrangemanget, vilket krävs för att vi ska kunna fortsätta med förslagen."

Jackpotjoys styrelse   

Intertain meddelade också att Jackpotjoys styrelse ("Jackpotjoys styrelse") från och med Ikraftträdandet förväntas ta med fem av Intertains nuvarande direktörer och fyra nya direktörer. De fem nuvarande direktörerna förväntas vara Neil Goulden ( Chairman of the Board), Andrew McIver (President & CEO), David Danziger, Paul Pathak och Jim Ryan. De fyra nya direktörerna förväntas vara Nigel Brewster, Keith Laslop (CFO), Jörgen Nordlund och Colin Sturgeon. Av de fyra nya direktörerna kommer Mr. Brewster och Mr. Sturgeon att ingå i Jackpotjoys styrelse som oberoende, icke-verkställande direktör, medan Mr. Nordlund kommer att vara icke-verkställande direktör och Mr. Laslop blir verkställande direktör. Alla de nya direktörerna har stark finans- och managementbakgrund att tillföra Intertain, och Mr. Brewster och Mr. Nordlund har innehaft olika höga chefspositioner, inklusive i spelbranschen, och Mr. Sturgeon har haft olika chefsbefattningar i Europa i en framstående handels- och investeringsbank. Detaljerad biografi för var och en av dessa personer finns i Cirkuläret.

Noel Hayden kommer inte att stå till förfogande för återval under Stämman, men Intertain och Mr. Hayden har kommit överens om att han kommer att vara särskild rådgivare åt Jackpotjoys styrelse från och med Ikraftträdandet. Det bidrar till att upprätthålla och förstärka den starka relationen mellan Intertain och Gamesys Limited ("Gamesys") och säkerställa att Jackpotjoys styrelse har fortsatt nytta av Mr. Haydens perspektiv i relevanta frågor. Mr. Hayden har upprepat sitt stöd för de strategiska initiativen i Storbritannien och har undertecknat ett avtal om stödröstning enligt vilket han samtyckt till att använda sina andelar till att rösta för Arrangemanget vid Stämman i september.

Mr. Goulden noterade att "Vi är mycket nöjda över att Noel fortsätter hos oss som särskild rådgivare. Tack vare detta kommer vi fortsatt kunna åtnjuta Noels värdefulla insikter och bidrag rörande nyckelaspekter på vår verksamhet, men utan de formella hinder som är resultatet av vårt nära samarbete med Gamesys, som har begränsat hans engagemang i vissa fall när det gäller styrelsens överväganden under de senaste månaderna. Både vi och Noel är glada över att vidareutveckla den redan befintliga starka relationen mellan Intertain och Gamesys. Vi gläder oss också åt att Nigel, Colin och Keith ska ingå i Jackpotjoys styrelse - deras djupa erfarenhet av relevanta områden kommer att ge oss ytterligare perspektiv nu när vi fortsätter att stärka Intertains kärntillgångar samtidigt som vi går vidare."

Mr. Hayden tillade: "Min nya roll som särskild rådgivare åt Jackpotjoys styrelse ger mig en möjlighet att bidra med kontinuerlig och meningsfull vägledning när det gäller Intertains strategiska inriktning inför detta viktiga och spännande skede i dess utveckling, och att fördjupa banden mellan Intertain och Gamesys."

Mr. Goulden noterade också att "John Fielding kommer inte att stå till förfogande för omval vid Stämman. Jag vill gärna tacka John å Intertains vägnar för hans engagemang, inklusive hans senaste bidrag som medlem av specialkommittén som har koordinerat vår strategiska granskningsprocess."

Slutsats av sökandet efter CFO  

Efter ett omfattande sökande och många intervjuer med åtskilliga högkvalificerade kandidater till posten som CFO, meddelade Intertain även att Keith Laslop kommer att fortsätta som Intertains CFO och att han blir Jackpotjoys CFO efter genomförandet av Arrangemanget. Mr. Goulden: "Styrelsen anser att Keith utan tvekan är rätt person för jobbet. Under den korta tid jag har arbetat tillsammans med honom har jag kommit att uppskatta hans djupa förståelse av vår verksamhet och bransch, hans skicklighet och hans fasta engagemang för vårt företags framgång. Vi är mycket nöjda med att han ska fortsätta som vår CFO när vi nu går vidare."

Implementering av strategiska initiativ i Storbritannien 

De strategiska initiativen i Storbritannien kommer att underlättas av domstolens godkännande av Arrangemanget, vilket gör att varje nuvarande stamaktie i Intertain kan bytas mot en stamaktie i Jackpotjoy. Intertain avser också att tillåta berättigade aktieägare bosatta i Kanada att välja att ta emot utbytbara aktier som ingår i Arrangemanget istället för stamaktier i Jackpotjoy, även detta på en-mot-en-basis. Intertain har fått villkorat godkännande för börsnotering av dessa aktier av Toronto Stock Exchange ("TSX") som ersättning för de idag listade Intertainaktierna.

Slutförandet av Arrangemanget är föremål för aktieägarnas godkännande och vissa andra villkor. Slutförandet av Börsnotering i London är dessutom föremål för godkännande av FCA och noteringen av de utbytbara aktierna hos Torontobörsen för godkännande av TSX. Det finns inga garantier för att sådana godkännanden kommer att erhållas eller att sådana andra villkor kommer att uppfyllas.

Ytterliga detaljer rörande de strategiska initiativen i Storbritannien, Arrangemanget och Stämman, inklusive instruktioner för hur aktieägarna kan rösta med sina Intertainaktier vid Stämman och hur de kan få sina Jackpotjoyaktier och/eller utbytbara aktier enligt Arrangemanget (inklusive deadlines för valet att få utbytbara aktie) samt skälen för specialkommitténs rekommendation (som styrelsen instämde i), finns i Cirkuläret och bifogat material. Aktieägarna ombeds noga läsa igenom Cirkuläret och bilagorna eftersom de innehåller viktig information. En kopia av Cirkuläret och det övriga materialet finns på Intertains profil på SEDAR på http://www.sedar.com.

Aktieägare med frågor kring implementeringsprocessen för de strategiska initiativen i Storbritannien, Arrangemanget eller något annat som ingår i detta pressmeddelande eller Cirkuläret rörande de strategiska initiativen i Storbritannien, eller som önskar hjälp med att fylla i fullmakten, instruktionsformuläret för röstning eller följebrevet och valformuläret som ska medfölja Cirkuläret, uppmanas kontakta Kingsdale Shareholder Services på: 1 866 581 1513 (avgiftsfritt i Nordamerika), genom att ringa betalsamtal på 1-416-867-2272 (utanför Nordamerika) eller via e-post till contactus@kingsdaleshareholder.com.

Intertains rådgivare   

Canaccord Genuity Corp. och Credit Suisse International är finansiella rådgivare åt specialkommittén.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP agerar ombud för specialkommittén. Cassels Brock & Blackwell och Clifford Chance LLP agerar båda som kanadensiska och amerikanska/brittiska ombud för Intertain i samband med de brittiska strategiska initiativen. Kingsdale Shareholder Services agerar strategisk rådgivare och kommunikationsrådgivare åt Intertain. Davis Polk & Wardwell LLP och McCarthy Tétrault LLP agerar båda som brittiska/amerikanska och kanadensiska ombud för Credit Suisse International.

Om Intertain Group Limited  

Intertain är ett onlinespelbolag som tillhandahåller underhållning till en global kundbas. Intertain erbjuder för närvarande bingoledda spel och kasinospel till sina kunder via sina varumärken InterCasino (http://www.intercasino.com), Costa (http://www.costabingo.com), Vera&John (http://www.verajohn.com), Jackpotjoy (http://www.jackpotjoy.com) och Botemania (http://www.botemania.es). Mer information om Intertain finns på http://www.Intertain.com.

DEN HÄR VERSIONEN OCH DESS INNEHÅLL ÄR INTE TILL FÖR UTGIVNING OCH FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL ELLER FRÅN AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SOM SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER TILLSTÅND INOM SÅDAN JURISDIKTION ELLER TILL NÅGON ANNAN PERSON.

Aktierna (inklusive de utbytbara aktierna) väntas bli utgivna som följd av att arrangemanget inte har och inte kommer att bli registrerat enligt U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("U.S. Securities Act"), eller andra värdepapperslagar, och aktierna (inklusive de utbytbara aktierna) som utges i arrangemanget väntas bli utgivna efter undantag från dessa registreringskrav enligt sektion 3(a)(10) i U.S. Securities Act och tillämpbara undantag under statliga värdepapperslagar. Detta pressmeddelande utgör inte ett säljerbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa värdepapper.

Varning gällande framåtriktad information   

Framåtriktad information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling i betydande grad avviker från dem som förutsågs av Intertain och som uttrycks eller antyds i den framåtriktade informationen. Framåtriktad information som finns i detta pressmeddelande innefattar, men är in begränsat till, uttalanden rörande:   

(i) Driften, verksamheten, den finansiella ställningen, förväntade finansiella resultat, effektivitet, värdering, prospekt, möjligheter, prioriteter, delmål, mål, pågående målsättningar, strategier och Intertains framtidsutsikter; (ii) De strategiska initiativen i Storbritannien, inklusive dess potentiella resultat och förmåga att förbättra aktieägarvärdet; (iii) Intertains avsikt att under stämman den 26 september 2016 informera aktieägarna om de strategiska initiativen i Storbritannien; (iv) Börsnoteringen i London och dess tänkbara resultat, medtaget värderingen av Jackpotjoys stamaktier och Intertain group; (v) Intertains natur och förmåga att implementera börsnoteringen i London i oktober 2016 (inklusive tillträde för Jackpotjoys stamaktier på FCA:s officiella lista; (vi) Intertains natur och förmåga att realisera de potentiella fördelarna av en börsnotering i London; (vii) Användningen av Arrangemanget för att främja de strategiska initiativen i Storbritannien; (viii) Strukturen i det föreslagna Arrangemanget, inklusive användningen av utbytbara aktier och dess villkor; (ix) Registreringen av de utbytbara aktierna hos TSX; (x) Sammansättningen av Jackpotjoys styrelse; (xi) Mr. Haydens förmåga att, i sin egenskap av särskild rådgivare till Jackpotjoys styrelse, vara behjälplig med att upprätthålla, stärka och utvecklaförhållandet mellan Intertain och Gamesys och, i stort, att förse Intertain med meningsfull vägledning och strategisk riktning; (xii) tron att fortsätta driften som en verksamhet på egna ben erbjuder en viktig möjlighet att maximera långsiktigt värde för Intertains aktieinnehavare och övriga intressenter; (xiii) Mr. Laslops roll som finansdirektör efter att Arrangement genomförts; (xiv) agenda, ämnen och tidpunkt för Intertains aktieägarmöte. Dessa uttalanden speglar Intertains nuvarande förväntningar avseende framtida händelser eller framtida resultat, prestationer, framgångar, utveckling, åtgärder och framtida trender som påverkar Intertain. Alla sådana uttalanden, andra än uttalanden av historiska fakta, är framåtriktad information.   

Sådan framåtriktad information baseras på ett antal antaganden som kan visa sig vara felaktiga, inklusive med inte begränsat till, att Intertains riskfaktorer inte leder till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i den framåtriktade informationen. Sådan framåtriktad information skulle också kunna påverkas i hög grad av risker inklusive, men inte begränsade till: (i) att FCA, TSX och andra myndighetsgodkännanden inte fås på de villkor som förväntas av Intertain eller över huvud taget och/eller att Intertain inte kan få en del av eller alla de förmåner man förväntar sig att få som resultat av implementering av de strategiska initiativen i Storbritannien (inklusive börsnoteringen i London) i sin helhet eller delvis; (ii) godkännanden, inklusive aktieinnehavares godkännande och rättsligt godkännande som krävs för fullgörande av de strategiska initiativen i Storbritannien kanske inte nås till de villkor som är förmånliga för Intertain eller inte alls; (iii) att kostnaderna för ledningens tid och pengar negativt kan påverka Intertains verksamhet; och (iv) att svängningar på marknaden eller förändringar i Intertains aktiepris inte påverkar Intertains förmåga att implementera de strategiska initiativen i Storbritannien negativt, inklusive dess förmåga att fortsätta med skuldfinansieringen på villkor som är acceptabla för Intertain eller alls om Intertain bestämmer sig för detta. De föregående riskfaktorerna är inte avsedda att representera en komplett lista över faktorer som kan påverka Intertain.  Ytterligare riskfaktorer diskuteras i Intertains årliga formulär från den 30 mars 2016 respektive i Cirkuläret daterat den 19 augusti 2016 under rubriken "Riskfaktorer". Alla sådana riskfaktorer kallas kollektivt "Intertains riskfaktorer".  

Även om Intertain har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i den framåtriktade informationen, kan det finnas andra faktorer som orsakar att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt, eftersom faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling sannolikt kommer att skilja sig, och kan skilja sig väsentligt, från dem som uttrycks i eller antyds i den framåtriktade informationen i detta meddelande. Läsare bör således inte förlita sig på framåtriktad information. Även om efterföljande händelser och utveckling kan leda till att Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter ändras, åtar sig Intertain inte och har inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtriktad information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar. Den framåtriktade informationen i detta meddelande får inte åberopas som att det presenterar Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter vid någon tidpunkt efter datumet för detta meddelande. All framåtriktad information i detta meddelande omfattas uttryckligen av denna varning.  

Annan information  

Det här meddelandet avser dagens datum och har inte verifierats av oberoende part, och ingen utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstådd, ges av eller på uppdrag av Credit Suisse International ("CSI") eller någon av dess respektive chefer, tjänstemän, anställda, agenter, filialer eller rådgivare, och ingen tillit ska sättas till rättvisa, exakthet, tillförlitlighet, fullständighet, lämplighet, giltighet, kvalitet, rimlighet, sanning eller riktigheten av informationen eller yttranden inklusive några uttalanden, uppskattningar eller ekonomiska utsikter som finns och/eller hänvisas till i det här meddelandet eller i någon annan skriftlig eller muntlig kommunikation som görs tillgänglig i samband med det här meddelandet; och inget ansvar antas av sådana personer för sådan information eller åsikter eller för eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i detta dokument.   

CSI, som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority ("PRA") och regleras av Financial Conduct Authority och PRA i Storbritannien, som på uppdrag av Intertain agerar exklusivt som ensam finansiell rådgivare specialkommittén och ingen annan i samband med de brittiska strategiska initiativen, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Intertain för att tillhandahålla det skydd som erbjuds CSI:s kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med det brittiska strategiska initiativet, eller transaktioner, frågor eller Arrangemanget som hänvisas till i detta tillkännagivande Varken CSI eller något av dess dotterbolag eller filialer åtar sig eller accepterar något förpliktelse, skyldighet eller något som helst ansvar (varken direkt eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) gentemot någon person som inte är kund hos CSI i samband med innehållet i detta tillkännagivande, eller dess korrekthet, fullständighet eller verifierande av något annat uttalande häri som gjorts eller utger sig för att vara gjort av det, eller på deras uppdrag, i samband med Intertain, Jackpotjoy eller de strategiska initiativen i Storbritannien. CSI och samtliga dess dotterbolag, frånsäger sig alla förpliktelser, skyldigheter och ansvar som de i övrigt inte har i samband med detta tillkännagivande eller sådant uttalande.   

Meddelandet innehåller endast sammanfattande information och gör inte anspråk på att vara heltäckande och är inte avsett att vara (och bör inte användas som) enda grund för en analys eller annan bedömning.  

Investor and Media Contact: General: Amanda Brewer, Vice President, Corporate Communications, The Intertain Group Limited, Tel: +1-416-720-8150, abrewer@intertain.com ; Brittisk press: Finsbury, James Leviton, Andy Parnis, Tel: +44-207-251-3801; Nordamerikans press: Kingsdale Shareholder Services, Ian Robertson, Executive Vice President, Communication Strategy, Tel: +1-416-867-2333, Mobil: +1-647-621-2646, irobertson@kingsdaleshareholder.com


KÄLLA Intertain Group Ltd.