Intertains specialkommitté - uppdateringar om strategisk granskningsprocess

30 Jun, 2016, 10:24 BST Från Intertain Group Ltd.

TORONTO, June 30, 2016 /PRNewswire/ --

Förhandlingarna fortsätter om förslag från tredje part  

Utstakar potentiella strategiska initiativ centrerade i Storbritannien  

Neil Goulden har utnämnts till styrelseordförande och Andrew McIver till Chief Executive Officer   

/EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, JAPAN ELLER AUSTRALIEN (FÖRUTOM SÅSOM BESKRIVS NEDAN) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE/  

Intertain Group Limited ("Intertain") (TSX:IT; OTCQX: ITTNF), världens största bingoledda operatör på nätet, presenterade idag en uppdatering av sin tidigare aviserade strategiska översyn ("den Strategiska översynen") som utförs av en specialkommitté ("Specialkommittén") bestående av oberoende medlemmar i Intertains styrelse ("Styrelsen").

Intertain meddelade också utnämningen av Neil Goulden till ny styrelseordförande och Andrew McIver till ny CEO och styrelseledamot, som båda börjar sina uppdrag med omedelbar verkan. Både Goulden och McIver är för närvarande baserade i Storbritannien och tar med sig betydande erfarenhet inom styrelsearbete och företagsledning från spel- och onlinespelbranschen till Intertain.

Strategisk översyn pågår  

Specialkommittén fortsätter sin process kopplad till tredje parts förvärv av samtliga aktier i Intertain. Ytterligare diskussioner förväntas i detta avseende, trots resultatet av den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap. Sedan den första omgången anbud som mottogs av specalkommittén i maj 2016, har arbetet med att slutföra due diligence i samband med denna process fortsatt och flera möten med Intertains ledande befattningshavare och rådgivare för att diskutera due diligence-frågor, Intertains verksamhet och utforska potentiella integrationsplaner har hållits. Specialkommittén kommer att fortsätta att arbeta med Canaccord Genuity, kommiténs finansiella rådgivare, och Osler, Hoskin & Harcourt LLP, komitténs oberoende juridiska rådgivare, för att främja denna process.

Parallellt med dessa pågående diskussioner fortsätter specialkommittén sitt tidigare aviserade arbete med Credit Suisse, som är inriktat på potentiellt värdehöjande och omfattande brittiska centrerade strategiska initiativ ("Brittiska strategiska initiativ"), inklusive en potentiell börsnotering i London av aktier i ett nybildat brittiskt företag med huvudkontor i London som skulle bli Intertain-gruppens ("ListCo") moderholdingbolag. Om Intertain efterstävar en börsnotering i London avser Intertain att ListCos stamaktier skulle få tillträde till UK Listing Authoritys ("UKLA") officiella notering och handla på standardnoteringssegmentet på huvudmarknaden på London Stock Exchange plc ("Börsnoteringen i London"). Intertain har vidtagit förberedande åtgärder för att fastställa huruvida företaget är berättigat till en börsnotering i London.

David Danziger, styrelseledamot, medlem i specialkommittén och tidigare styrelseordförande, säger: "Våra pågående diskussioner återspeglar ett erkännande på marknaden om värdet och utsikterna för Intertains verksamheter och kraften i att potentiellt kombinera dem med andra marknadsledande speltillgångar. På samma sätt har den strategiska översynen och återkopplingen från aktieägare, marknaden och andra intressenter betonat potentialen hos en större exponering mot de europeiska kapitalmarknaderna för att bidra till en mer fullständig och lämplig värdering av Intertains verksamheter om Intertain fortsätter att verka på en fristående basis."

Specialkommittén räknar med att ge en ytterligare uppdatering av status för den strategiska översynen senast i slutet av juli 2016. Styrelsen avser att föreslå dess rekommenderade alternativ till aktieägare för övervägan och en omröstning vid bolagsstämman förväntas hållas i september 2016.

Ny stark ledningsgrupp  

Efter att specialkommitén noga övervägt flera mycket välkvalificerade kandidater har Neil Goulden utsetts till styrelseordförande och Andrew McIver har utsetts till Chief Executive Officer för Intertain och styrelseledamot, båda börjar sina uppdrag med omedelbar verkan.

Danziger kommenterar, "Neil och Andy är spelchefer i världsklass och tillför enastående ledarskap till våra utmärkta verksamheter. Båda har den strategiska visionen och har uppvisat den operativa specialkompentens i spelbranschen som styrelsen letade efter för att hjälpa oss att låsa upp ytterligare värde som vi tror finns inbäddat i Intertains kärntillgångar."

Om Intertain slutför börsnoteringen i London kommer Goulden och McIver båda anta sina respektive positioner hos ListCo. Under tiden kommer specialkommittén fortsätta att övervaka den strategiska översynen, medan Goulden och McIver kommer att fokusera på att utveckla det brittiska strategiska initiativet och hantera kärnverksamheten.

Goulden har tillbringat de senaste 25 åren på styrelsenivå inom ett antal betydande spel- och onlinespelföretag, däribland Ladbrokes och Gala Coral Group, där han fungerade som COO, CEO och ordförande i den senare mellan 2000 till 2014. Han konstaterar att, "Intertain är ett företag som jag tror fortsätter att vara undervärderade, och den strategiska översynen har identifierat potentiella alternativ för att förverkliga värdet för långsiktiga fördelar för Intertain, dess aktieägare och intressenter. Det är en spännande tid för företaget och jag ser fram emot att vara en del av denna process."

McIver tar också med sig stor erfarenhet till Intertain. Han var senast CEO för Sportingbet plc i över sex år, och har arbetat som CFO för samma företag under cirka fem år före det. Under tiden på Sportingbet övervakade McIver en betydande expansion och diversifiering i sin verksamhet inom en rad olika geografiska och affärsområden, och underlättade den slutliga försäljningen till ett gemensamt anbud från två viktiga aktörer i spelbranschen under 2013. McIver kommenterar, "Intertain har en stark kärnverksamhet och jag ser fram emot att arbeta med Neil, övriga ledamöter och det begåvade Intertain-teamet för att identifiera och genomföra ett strategiskt alternativ som tar Intertain till nästa steg i sin utveckling".

"I och med Andys utnämning avgår John Kennedy FitzGerald som CEO och som styrelseledamot i Intertain med omedelbar verkan. Styrelsen vill tacka John för hans ledarskap och vision att hjälpa till att samla Intertains nuvarande kärngrupp av branschledande tillgångar, och för hans framsynthet i att arbeta med styrelsen för att identifiera behovet av en mer operativt fokuserad CEO för att leda Intertain vid denna tidpunkt", säger Danziger. I samband med hans avgång som CEO har FitzGerald rätt till ett slutligt avgångsvederlag på cirka 10 526 000 kanadensiska dollar enligt villkoren i hans anställningsavtal, som ändrades i februari 2016 när FitzGerald frivilligt gick med på att minska sina avgångsrättigheter med 25 % och att avstå från all rätt till eventuella framtida betalningar under incitamentsprogrammet för ledningen, som sades upp i februari 2016. Brent Choi lämnade styrelsen den 24 juni 2016. Efter de anställningar och avgångar som anges ovan består styrelsen nu av Neil Goulden, Andy McIver, David Danziger, John Fielding, Noel Hayden, Paul Pathak och Jim Ryan.

Intertain söker också aktivt efter en ny CFO i och med Keith Laslops nya roll som CFO för Intertain Bahamas där han kommer att hjälpa till att leda verksamheten på några av Intertains mer värdefulla företag. Intertain har träffat ett antal starka kandidater och har för avsikt att utse en ny CFO så snart som möjligt. Förutom sin roll som ordförande för Intertain Bahamas fortsätter Laslop som CFO i nära samarbete med McIver och Goulden, tills en ny CFO utses.

Intertain strävar efter att hitta ytterligare högkvalificerade och oberoende icke-verkställande styrelseledamoter med betydande branschrelaterade och andra relevanta erfarenheter till ListCos styrelse om börsnoteringen i London fortskrider.

Möjligheter från börsnotering i London  

Intertain anser att Storbritannien är den naturliga platsen för noteringen, särskilt efter förvärvet av Jackpotjoy-verksamheten. Intertain förväntar sig att en börsnotering i London ska ge tillgång till en stor, flytande och internationell marknad med analytiker- och investerarbas med omfattande branschkunskap. London är även platsen för ett stort antal av Intertains globala kollegor inom spelbranschen och en majoritet av kollegorna inom onlinespel.

Överenskommelsen och utbytbara aktier  

Om de genomförs förväntar sig Intertain att de brittiska strategiska initiativen ska underlättas genom ett domstolsövervakat Plan of Arrangement enligt Ontario Business Corporations Act ("Överenskommelsen"). Efter avslutad överenskommelse skulle Intertain bli ett indirekt dotterbolag till ListCo, där ListCo har rätt att utöva 100 % av rösterna i Intertain.

Intertain förutser för närvarande att överenskommelsen ska göra det möjligt för varje befintlig Intertain-aktie att bytas ut mot en ListCo-stamaktie. Intertain överväger för närvarande en struktur som skulle tillåta vissa kanadensiska aktieägare att välja att ta emot utbytbara aktier, där respektive aktie är utbytbar till en ListCo-stamaktie, som ersättning för sina Intertain-aktier, även på en-mot-en-basis. De utbytbara aktierna skulle tillåta dessa berättigade kanadensiska aktieägare att delta i överenskommelsen med uppskjuten skatt. Intertain förväntar sig att villkoren för de utbytbara aktierna ska medföra rättigheter som, så nära som möjligt, ekonomiskt motsvarar ListCos stamaktier, och att varje innehavare av utbytbara aktier ska ha möjligheten att lägga en röst per utbytbar aktie på ListCos aktieägaremöten.

Slutförande av överenskommelsen ska vara föremål för aktieägarnas godkännande och vissa andra villkor. Dessutom skulle slutförandet av börsnoteringen i London godkännas av UKLA. Det finns inga garantier för att sådana godkännanden kommer att erhållas eller att sådana andra villkor kommer att uppfyllas.

Intertains verksamhet i sammandrag  

Intertain är en av världens största "B2C"-spelbolag på nätet, och är den största nätbingooperatören globalt. Verksamheten är främst inriktad på, och de flesta av kunderna är baserade i, Storbritannien och norra Europa, i synnerhet Sverige.

Intertain erbjuder idag sina kunder bingo med riktiga pengar och social bingo samt kasino och andra spel genom sina varumärken Jackpotjoy, Starspins och Botemania (som tillhör rörelsesegmentet Jackpotjoy), varumärkena Vera&John och Vera&Juan (som tillhör rörelsesegmentet Vera&John), olika bingosajter, däribland varumärket Costa Bingo (som tillhör rörelsesegmentet Mandalay) och varumärket InterCasino (som tillhör rörelsesegmentet InterCasino). Dessa distinkta varumärken erbjuder en variation av spelupplevelser som Intertain tror förbättrar kundlojaliteten. Intertain tror också att dess nuvarande utbud av varumärken hjälper företaget att inrikta sig på attraktiva demografier med hög tillväxtpotential, i synnerhet inom den kvinnliga speldemografin.

Intertain uppskattar att cirka 80 % av intäkterna för 2015 härrör från marknader med etablerade regelverk för onlinespel, och Intertain redovisade den 31 mars 2016 resultat som återspeglade en stark tillväxt, stabila marginaler och en stark omvandlingsfrekvens från justerat EBITDA[1] till operativt kassaflöde. För kvartalet som slutade den 31 mars 2016 hade Intertains segment Jackpotjoy, Vera&John och Mandalay en omsättningstillväxt från år till år med fasta valutakurser på respektive 20 %, 53 % och 9 %. Under samma period upplevde Intertain en omvandlingsfrekvens på 95 % från justerat EBITDA till operativt kassaflöde.

Intertain ingick den 23 november 2015 ett avtal om valutaränteswap ("Valutautbyte") med en växelkurs på 1,5135 för GBP/USD, eftersom en betydande mängd kontanter som genereras av Intertain är i brittiska pund. Valutautbudet minskar Intertains exponering för växelkursfluktuationer mellan pundet och den amerikanska dollarn, eftersom amorteringar och räntebetalningar som görs i enlighet med Intertains kreditvillkor görs i amerikanska dollar. Valutautbytet avslutas den 31 mars 2017 och, som vid stängning i New York den 27 juni 2016, var det verkliga värdet av valutautbytet cirka 45,7 miljoner CDN.

[1] Se "Non-IFRS Measures".

Intertains rådgivare   

Canaccord Genuity agerar som specialkommitténs finansiella rådgivare endast i samband med den strategiska översynen. Credit Suisse International agerar som Intertains finansiella rådgivare endast i samband med de brittiska strategiska initiativen, bland annat börsnoteringen i London.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP agerar som ombud för specialkommittén. Cassels Brock & Blackwell och Clifford Chance LLP agerar båda som kanadensiska och brittiska ombud för Intertain i samband med de brittiska strategiska initiativen. Davis Polk & Wardwell LLP och McCarthy Tétrault LLP agerar båda som brittiska och kanadensiska ombud för Credit Suisse International.

Konferenssamtal med investerare  

Intertain kommer att hålla en telefonkonferens med investerare i dag, den 28 juni 2016, kl. 8.00 (Toronto-tid) för att ge en uppdatering om den strategiska översynen och nya tillsättningar i ledningsgruppen. För att delta kan intresserade parter ringa +1 (647) 427 7450 eller +1 (888) 231 8191 tio minuter före den schemalagda starten av samtalet. En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig fram till 7 juli 2016 genom att ringa +1 (855) 859 2056 eller +1 (416) 8490833 och ange referensnummer 38940864. En utskrift kommer också att göras tillgänglig på Intertains webbplats.

Om Intertain Group Limited  

Intertain är ett onlinespelbolag som tillhandahåller underhållning till en global kundbas. Intertain erbjuder för närvarande bingoledda spel och kasinospel till sina kunder via sina varumärken InterCasino http://www.intercasino.com, Costa http://www.costabingo.com, Vera&John http://www.verajohn.com, Jackpotjoy http://www.jackpotjoy.com och Botemania http://www.botemania.es. Mer information om Intertain finns på http://www.intertain.com.

DEN HÄR VERSIONEN OCH DESS INNEHÅLL ÄR INTE TILL FÖR UTGIVNING OCH FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL ELLER FRÅN FÖRENTA STATERNA (ANNAT ÄN TILL KVALIFICERADE INSTITUTIONELLA KÖPARE ENLIGT REGEL 144A UNDER USA SECURITIES ACT FRÅN 1933, I DESS ÄNDRADE LYDELSE), AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SOM SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER TILLSTÅND INOM SÅDAN JURISDIKTION ELLER TILL NÅGON ANNAN PERSON.

Varning gällande framåtriktad information   

Det här meddelandet innehåller viss information och uttalanden som kan utgöra "framåtriktad information" i den mening som avses i kanadensiska värdepapperslagar. Ofta, men inte alltid, kan framåtblickande information identifieras genom användning av ord som "förväntar", "avser", "motser", "beräknar", "planerar", "fortsätter", "potentiell" och "tror" eller negationer av sådana ord eller andra variationer eller synonymer för sådana ord, eller anger att vissa åtgärder, händelser eller resultat "kan", "kunde", "borde", "skulle" eller "kommer" att tas, förekomma eller uppnås.  

Framåtriktad information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling i betydande grad avviker från dem som förutsågs av Intertain och som uttrycks eller antyds i den framåtriktade informationen. Framåtriktad information som finns i den här versionen inkluderar, men är inte begränsad till, uttalanden avseende: (i) drift, verksamhet, finansiell situation, förväntade ekonomiska resultat, prestation, värdering, framtidsutsikter, möjligheter, prioriteringar, mål, pågående mål, strategier och utsikter för Intertain, inklusive de potentiella effekterna av den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap; (ii) den strategiska översynen, inklusive dess potentiella resultat, mottagandet av definitiva tredjepartserbjudanden, mottagande av godkännanden och tidpunkten för framtida uppdateringar till aktieägarna; (iii) Intertains beskaffenhet och förmåga att förverkliga de potentiella fördelarna med en börsnotering i London om Intertain fortsätter med de brittiska strategiska initiativen, däribland upptagande av ListCos stamaktier på UKLA:s officiella lista; (iv) användningen av överenskommelsen för att underlätta de brittiska strategiska initiativen om Intertain fortsätter med de brittiska strategiska initiativen; (v) strukturen för den föreslagna överenskommelsen, inklusive användning av utbytbara aktier, om Intertain fortsätter med de brittiska strategiska initiativen; (vi) tidpunkten för Intertains bolagsstämma; och (vii) den förväntade utnämningen av en ny CFO, nya oberoende icke-verkställande styrelseledamöter och den förväntade sammansättningen av Intertains och ListCos styrelseledamöter. Dessa uttalanden speglar Intertains nuvarande förväntningar avseende framtida händelser eller framtida resultat, prestationer, framgångar, utveckling, åtgärder och framtida trender som påverkar Intertain. Alla sådana uttalanden, andra än uttalanden av historiska fakta, är framåtriktad information.  

Sådan framåtriktad information baseras på ett antal antaganden som kan visa sig vara felaktiga, inklusive med inte begränsat till, att Intertains riskfaktorer inte leder till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i den framåtriktade informationen. Sådan framåtriktad information kan också väsentligt påverkas av risker, bland annat, men inte begränsat till: (i) att Intertain inte kan slutföra en transaktion med tredje part eller genomföra det brittiska strategiska initiativen under de villkor eller enligt de tidsplaner som förutsågs av Intertain eller överhuvudtaget, och att det är nödvändigt att fortsätta som ett fristående företag; (ii) att resultatet av den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap kommer att resultera i att den strategiska översynen, inklusive mottagandet av tredjepartserbjudanden och/eller fördelarna med att fullfölja de brittiska strategiska initiativen, inte slutförs eller realiseras enligt de tidsplaner eller på de sätt som förutsågs av Intertain eller överhuvudtaget; (iii) att, om Intertain beslutar att fullfölja de brittiska strategiska initiativen, UKLA och andra regulatoriska godkännanden inte kan uppnås på de villkor som förutsågs av Intertain eller överhuvudtaget och/eller att Intertain inte kan få några eller alla av de fördelar som företaget förväntar sig att få till följd av genomförandet de brittiska strategiska initiativen (inklusive börsnotering i London) helt eller delvis; (iv) att godkännanden, inklusive godkännanden från aktieägare och domstol, som krävs för att slutföra en tredjepartförsäljning eller de brittiska strategiska initiativen inte kan erhållas på villkor som gynnar Intertain eller överhuvudtaget; (v) att lämpliga kandidater för anställning som CFO eller till Intertains styrelse som oberoende icke-verkställande styrelseledamoter inte kan identifieras eller inte är villiga att utses; (vi) att kostnaderna för ledningens tid och pengar kan inverka negativt på Intertains verksamhet; och (vii) att volatiliteten på marknaden eller förändringar i aktiepriset för Intertain inte negativt påverkar Intertains förmåga att fullborda en transaktion med tredje part eller att genomföra de brittiska strategiska initiativen.  De föregående riskfaktorerna är inte avsedda att representera en komplett lista över faktorer som kan påverka Intertain. Ytterligare riskfaktorer diskuteras i Intertains årliga formulär från den 30 mars 2016 under rubriken "Riskfaktorer". Alla sådana riskfaktorer kallas kollektivt "Intertains riskfaktorer".  

Även om Intertain har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i den framåtriktade informationen, kan det finnas andra faktorer som orsakar att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt, eftersom faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling sannolikt kommer att skilja sig, och kan skilja sig väsentligt, från dem som uttrycks i eller antyds i den framåtriktade informationen i detta meddelande. Läsare bör således inte förlita sig på framåtriktad information. Även om efterföljande händelser och utveckling kan leda till att Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter ändras, åtar sig Intertain inte och har inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtriktad information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar. Den framåtriktade informationen i detta meddelande får inte åberopas som att det presenterar Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter vid någon tidpunkt efter datumet för detta meddelande. All framåriktad information i detta meddelande omfattas uttryckligen av denna varning. 

Icke-IFRS-mått  

Detta pressmeddelande hänvisar till vissa icke-IFRS-mått såsom "justerat EBITDA". Intertain använder sådana icke-IFRS-mått, eftersom ledningen bedömer att de ger ytterligare användbar information om pågående operativa och finansiella resultat. Läsare uppmärksammas på att icke-IFRS-mått inte är erkända mått enligt IFRS, inte har standardiserade betydelser som föreskrivs i IFRS, och bör inte betraktas isolerat eller tolkas som alternativ till intäkter och nettoresultat (förlust) och totalresultat (förlust för perioden som fastställts i enlighet med IFRS eller som indikatorer på likviditet, resultat eller kassaflöden. Intertains metod för att beräkna dessa mått kan skilja sig från den metod som används av andra enheter. Följaktligen kanske Intertains mått inte är jämförbara med mått med liknande namn som används av andra enheter eller i andra jurisdiktioner. 

"Justerat EBITDA" enligt Intertains definition är resultatet före räntekostnader (netto av ränteintäkter), inkomstskatter, amortering, aktierelaterade ersättningar, kostnader kopplade till den oberoende kommittén, nedskrivningar, vinst på valutaränteswap , kostnader för skuldsanering, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader och utländsk valuta. Intertains ledning anser att justerat EBITDA är en viktig indikator på Intertains förmåga att generera likviditet genom det operativa kassaflödet till utestående skuldbetalningar och utbetalning av tilläggsköpeskilling vid fondförvärv och använder detta mått för detta ändamål. Uteslutning av amortering, aktiebaserade ersättningar och nedskrivningar eliminerar icke-kassamässig effekt och uteslutandet av skuldsaneringskostnader, vinst på valutaränteswap, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader, kostnader för den oberoende kommittén och utländsk valuta eliminerar poster som ledningen anser vara icke-operativa.  

Dessa icke-IFRS-mått bör granskas tillsammans med Intertains kondenserade koncernredovisning och noteringarna till dessa, samt ledningens diskussion och analys (som inkluderar en avstämning av "Justerat EBITDA" till Intertains redovisade resultat per 31 mars 2016 under rubriken "Icke-IFRS-mått"), som finns tillgängliga under Intertains profil på SEDAR på http://www.sedar.com.

Detta pressmeddelande hänvisar också till prestationsmått som fastställts efter "fasta valutakurser". I detta pressmeddelande är prestationsmått som visas i fasta valutakurser beräknade med hjälp av rapporterade resultat som multipliceras med en konstant växelkurs på den genomsnittliga växelkursen för kvartalet som avslutades den 31 mars 2016 (USD/CAD = 1,3732, GBP/CAD = 1,9648 och EUR/CAD = 1,5141). 

Annan information  

Det här meddelandet avser dagens datum och har inte verifierats av oberoennde part, och ingen utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstådd, ges av eller på uppdrag av Credit Suisse International ("CSI") eller någon av dess respektive chefer, tjänstemän, anställda, agenter, filialer eller rådgivare, och ingen tillit ska sättas till rättvisa, exakthet, tillförlitlighet, fullständighet, lämplighet, giltighet, kvalitet, rimlighet, sanning eller riktigheten av informationen eller yttranden inklusive några uttalanden, uppskattningar eller ekonomiska utsikter som finns och/eller hänvisas till i det här meddelandet eller i någon annan skriftlig eller muntlig kommunikation som görs tillgänglig i samband med det här meddelandet; och inget ansvar antas av sådana personer för sådan information eller åsikter eller för eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i detta dokument.  

CSI, som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority ("PRA") och regleras av Financial Conduct Authority och PRA i Storbritannien, agerar exklusivt som ensam finansiell rådgivare till Intertain och ingen annan i samband med de brittiska strategiska initiativen, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Intertain för att tillhandahålla det skydd som erbjuds CSI:s kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med det brittiska strategiska initiativet, innehållet i detta tillkännagivande eller de frågor som avses häri. Varken CSI eller någon av dess dotterbolag eller filialer åtar sig eller accepterar något plikt, skyldighet eller något som helst ansvar (vare sig direkt eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) för någon person som inte är kund hos CSI i samband med detta tillkännagivande, något uttalande i detta dokument eller på annat sätt.  

Meddelandet innehåller endast sammanfattande information och gör inte anspråk på att vara heltäckande och är inte avsett att vara (och bör inte användas som) enda grund för en analys eller annan bedömning. 

Kontaktperson för investerare och press: Allmänna frågor: Amanda Brewer, Vice President, Corporate Communications, The Intertain Group Limited, Tel: +1-416-720-8150, abrewer@intertain.com; Brittisk media: Finsbury, James Leviton, Andy Parnis, Tel: +44-207-251-3801

KÄLLA Intertain Group Ltd.