Du läste nyss:

Multicenterstudie med Acarix CADScor®System bekräftar tidigare preliminära resultat att CADScor®System kan utesluta CAD med 97% negativt prediktivt värde

Nyheter från

Acarix

Mar 17, 2017, 10:00 ET