You just read:

Ny halkvarningsfunktion från NIRA Dynamics förbättrar säkerheten för uppkopplade fordon

News provided by

NIRA Dynamics AB

Feb 23, 2017, 00:00 EST