Mer från den här källan

Du läste nyss:

Oasmias har ansökt om marknadsföringstillstånd hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för cancerläkemedlet Apealea® (Paclical®)

Nyheter från

Oasmia Pharmaceutical AB

Feb 08, 2016, 02:50 EST