Premune utökar sin kommersiella produktportfölj med 6 nya behandlingar

21 Mar, 2016, 13:55 GMT Från Premune

STOCKHOLM, March 21, 2016 /PRNewswire/ --

Premune och Innovet Italia meddelade idag att de har utökat sitt samarbete genom ett exklusivt licensavtal för sex ytterligare produkter, vilka adresserar tre viktiga områden inom husdjurshälsa. Det utökade produktsortimentet inkluderar nu varumärkena Retopix® (hudvård), Normalia® (mag/tarmfunktion) och Oculvet® (ögonvård).

I augusti 2015 inledde Premune och Innovet Italia ett samarbete som ger Premune exklusiva marknadsrättigheter avseende Redonyl® Ultra för nyckelmarknader i Europa, med möjlighet att expandera till andra geografiska områden däribland Nordamerika. Redonyl® Ultra är ett hälsotillskott för hudproblem hos hundar och katter. Produkten är baserad på PEA-um® (ultramikroniserad palmitoyletanolamid), en endogen fettsyra som produceras av kroppens egna celler för att reglera inflammation och smärta.

Det utökade samarbetet innebär att Premune nu även har exklusiva marknadsrättigheter för varumärkena Retopix®, Normalia® och Oculvet®, vilka samtliga innehåller antingen PEA-um® eller Adelmidrol, en motsvarighet till PEA särskilt utformad för att appliceras på hud. Därmed omfattar Premunes kommersiella produktportfölj sju produkter, vilka kommer att lanseras under 2016.

Premune har redan påbörjat marknadsaktiviteter inför lanseringen av produktportföljen i Europa. Som en del av marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna kommer bolaget att introducera dermatologiserien på den kommande världskongressen i veterinärdermatologi i Bordeaux, Frankrike, 31 maj - 4 juni 2016.

Om Premune 

Premune är ett animal health-bolag i kommersiell fas med fokus på nya behandlingsmetoder och tillskott mot några av de vanligaste tillstånden som drabbar husdjur. Bolaget arbetar med att ständigt utöka sin terapeutiska portfölj genom en kombination av strategisk inlicensiering, forsknings- och utvecklingsprojekt i egen regi samt genom samarbetsinitiativ. Premunes mål är att förbättra livskvaliteten för husdjur över hela världen med hjälp av vetenskapligt understödda, differentierade innovationer. För mer information, gå till http://www.premune.com

Om Innovet 

Innovet Italia är ett innovativt animal health-bolag, grundat 1996. Bolagets huvudsakliga mål är att föra in vetenskapliga innovationer inom nischområdet veterinärmarknaden. Filosofin, som driver Innovets utveckling, är att följa naturens fotspår, studera och efterlikna kroppens naturliga skyddsmekanismer snarare än att "artificiellt" bekämpa sjukdomssymtom. För mer information, gå till: http://www.innovet.it

För mer information, vänligen kontakta:
Omid Ekhlasi, PR & Investor Relations
T. +46-735-252-509
E. omid@premune.com

KÄLLA Premune