Du läste nyss:

Privata sektorn går med i det första producentledda globala initiativet för att halvera matsvinnet