Timberland Investment Resources Europe LLP genomför den första affären via sin TIR Europe Forestry Fund med institutionella europeiska investerare

21 Sep, 2016, 13:00 BST Från Timberland Investment Resources Europe LLP

LONDON, September 21, 2016 /PRNewswire/ --

Timberland Investment Resources Europe LLP (TIR) har genomfört den första affären via sin TIR Europe Forestry Fund med ett första utfäst kapital om 74 miljoner USD.

En varierande, främst europeisk, grupp begränsade partners gjorde sina första utfästelser till fonden inklusive allmänna och privata pensionsprogram, försäkringsbolag och family offices. TIR-teamets omfattande erfarenhet och den tilltalande, okorrolerade avkastningen samt de hållbara egenskaperna hos timberland investing var de primära anledningarna bakom deras åtaganden.

TIR är känt för sin värdeorienterade metodik och siktar på 8-10 % avkastning med 3 % årlig utdelning - helt i linje med de resultat som nåtts under årtiondena av erfarenhet av investeringar i arealer samt de nuvarande utsikterna för trävarumarknaden.

GianPaolo Potsios - Managing Partner - kommenterar: "Vi är glada över att kunna erbjuda europeiska institutionella investerare tillträde till en tillgångsklass som är väletablerad bland amerikanska investerare i en tid då världsekonomin fortsätter att vara osäker. Fastighetstillgångar som t.ex. timberland spelar en tilltalande roll i investerarens portfölj med hänsyn till de obligationsliknande egenskaperna med en solid källa till alternativ avkastning."

Hugh Humfrey - Managing Partner - kommenterar: "För våra nya investerare kommer vi att fortsätta använda våra två årtiondens erfarenhet av förvaltningen av timberland investments och det nätverk som skapats för utnyttja de bästa möjligheterna samtidigt som vi söker högsta möjliga miljöförvaltning och expertis för skötseln av skogarna. Vi har vår egen ekonomiska och biometriska forskningsmetodik för information och styrning av beslutsprocessen för våra investeringar och förblir skogsbrukare med båda stövlarna på marken medan vi hjälper våra investerare nå sina respektive portföljmålsättningar."

Om TIR

Timberland Investment Resources är ett oberoende partnerskap för investeringsförvaltning med skogsbruk som specialitet. Bolagets ledning är till fullo engagerad i att tillhandahålla investerare överlägsen riskjusterad avkastning genom förvärv av, ansvarsfull förvaltning och försäljning av skogsbruk och därmed relaterade tillgångar. Företaget förvaltar för närvarande cirka 1,5 miljarder USD på uppdrag av donatorer, försäkringsbolag, pensionsfonder och en rad andra institutionella investerare.

http://www.tireurope.com

http://www.tirllc.com

Ansvarsfriskrivning

Denna pressrelease utgör inte ett försäljningserbjudande eller infordrande av ett erbjudande om investeringar i Timberland Investment Resources Europe LLP.

KÄLLA Timberland Investment Resources Europe LLP