Du läste nyss:

Världens största osteoporosscreeningskampanj har ändrat sättet osteoporos diagnostiseras på i Finland

Nyheter från

Bone Index Ltd.

07 Jun, 2017, 08:00 BST