Allied World zit een discussiepanel voor ter gelegenheid van de Global Climate Change Workshop

04 Jun, 2013, 13:05 BST Van Allied World Assurance Company Holdings, AG

ZUG, Zwitserland, 4 juni 2013 /PRNewswire/ -- Allied World Assurance Company Holdings, AG (NYSE: AWH) kondigde vandaag aan dat Allied World een panel zal voorzitten bij de C40 Cities Climate Adaptation & Risk Assessment Workshop. Dit evenement wordt van 3-6 juni 2013 in Rotterdam, Nederland, gehouden.  Voor de workshop komen deltasteden van over de hele wereld bijeen, het stedennetwerk "Connecting Delta Cities", en zal er een inauguratie van het nieuwe C40-netwerk plaatsvinden gericht op klimaataanpassing en risicoanalyse.

Het doel van de workshop is het uitwisselen van kennis tussen de steden door hun ervaringen wat betreft 'best practices' en oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen als klimaataanpassing en risicoanalyse te delen. Het Allied World panel zal zich speciaal toeleggen op zaaksverzekering en modellering. Het panel zal op donderdagmorgen 6 juni discussiëren en heeft als titel: "Zaaksverzekering en Risicomodellering voor gemeentes."

Scott Carmilani, voorzitter en CEO voor Allied World legde uit, "Wij zijn aan het begin van dit jaar een partnerschap met C40 Cities aangegaan omdat we als wereldwijd verzekerings- en herverzekeringsbedrijf de potentiële impact van klimaatverandering op de wereldeconomie op de voet volgen. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat een grondige risicoanalyse en goed risicomodel tezamen met een correcte voorbereiding de impact van rampen op een stad of gemeente behoorlijk kunnen verminderen.  Op deze manier kunnen verzekerings- en herverzekeringsbedrijven een leidinggevende rol spelen en overheden helpen bij het beperken van de impact van klimaatverandering."

Over Allied World Allied World Assurance Company Holdings, AG, via dochterbedrijven en merk bekend als Allied World, is een wereldwijde aanbieder van innovatieve zaaks-, ongevallen- en specialiteitsverzekeringen en -herverzekeringen. Allied World biedt haar klanten diensten van hoge kwaliteit via het wereldwijde netwerk van kantoren en filialen. Alle Allied World verzekerings- en herverzekeringsdochterondernemingen hebben een A-graad toegekend gekregen door A.M. Best Company en Standard & Poor's, een A2-graad van Moody's en ons Lloyd's Syndicaat 2232 kreeg een A+ van Standard & Poor's and Fitch.

Voor meer informatie over Allied World: Web: www.awac.com | Facebook: www.facebook.com/alliedworld | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/Allied-World.

Over C40 De C40 Cities Climate Leadership Group (C40) is een netwerk van grote, betrokken steden van over de hele wereld die op lokaal niveau duurzame en zinvolle klimaatacties uitvoeren die klimaatverandering op wereldniveau kunnen beïnvloeden. C40 werd in 2005 opgericht en uitgebreid via een partnerschap in 2006 met President William J. Clinton's Climate Initiative (CCI). De huidige voorzitter van de C40 is de burgemeester van New York, Michael R. Bloomberg. Bezoek www.c40.org om meer te weten te komen over C40 en de Steden of volg ons op Twitter @c40cities en 'like' ons op Facebook via http://www.facebook.com/C40Cities.

Kanttekening bij toekomstgerichte verklaringen Alle toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht gedaan worden, weerspiegelen onze huidige mening wat betreft toekomstige evenementen en financiële prestaties en zijn overeenkomstig de Veiligehavenbeginselen in de Private Securities Litigation Reform Act 1995. Dergelijke verklaringen bevatten risico's en onzekerheden waardoor de uiteindelijke resultaten anders kunnen zijn dan de resultaten uitgedrukt in deze verklaringen. Zo kunnen onze toekomstgerichte verklaringen bijvoorbeeld beïnvloed worden door veranderingen in prijs en beleid; verhoogde concurrentie; de impact van terrorisme en oorlog; onvoorzienbare rampen; negatieve rating van ondernemingen; de toereikendheid van onze schadereserves; het bedrijf of de dochterondernemingen die onderworpen worden aan aanzienlijke inkomstenbelastingen in de Verenigde Staten of elders; wijzigingen in regelingen of belastingwetten; wijziging van beschikbaarheid, kosten of kwaliteit van herverzekering of retrocessie-dekking; tegenvallende algemene economische voorwaarden; en juridische, wettelijke, politieke of andere overheidsontwikkelingen evenals de reactie van de directie op deze factoren en andere factoren geïdentificeerd in onze documenten die bij de U.S. Securities en Exchange Commission zijn ingediend. U dient zich dus niet ongezien te baseren op deze toekomstgerichte verklaringen welke enkel van kracht zijn op de datum dat de verklaringen gedaan worden. Wij hebben geen enkele verplichting (en verwerpen deze verplichting uitdrukkelijk) enige gedane toekomstgerichte verklaring te herzien of bij te werken naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen etc.

BRON Allied World Assurance Company Holdings, AGGerelateerde links

http://www.awac.com