Erkenning Deloitte als leider in adviesdiensten in wereldwijd financieel beheer

21 Nov, 2012, 09:00 GMT Van Deloitte Touche Tohmatsu Limited

NEW YORK, 21 november 2012 /PRNewswire/ -- Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) maakt met trots bekend dat Deloitte* leider wordt genoemd in het Magic Quadrant for Global Financial Management Consulting Services voor 2012 van Gartner.

"De bedrijven onder Deloitte zijn erop gericht innovatieve producten te identificeren en te gebruiken waarmee waarde voor de klant en wordt gecreëerd en hij ingewikkelde problemen kan oplossen", zegt Steven Ehrenhalt, leider internationale financiële transformatie van DTTL. De erkenning van Gartner bevestigt deze betrokkenheid en ook het succes van Deloitte in het naar de klant brengen van het beste talent dat het bedrijf in huis heeft, op het gebied van adviesdiensten in de financiële transformatie."

Volgens Gartner doen de leiders uit deze categorie het goed en hebben ze een duidelijke visie in marktopbouwende competentie voor het onderhouden van hun positie als leider. Over het algemeen hebben leiders een superieure kennis van de markt, visie, en holistische en uitgebreide methodes en "roadmaps". Zij hebben een verreikend bereik ter ondersteuning van hun plaatselijke klanten en zijn internationaal sterk vertegenwoordigd en sterk in de markt geplaatst. Leiders kunnen ook regelgevers adviseren en bedrijven in financiële nood helpen.

Volledigheidshalve evalueert Gartner consultants naar hun vermogen om logische uiteenzettingen te doen over de huidige en toekomstige marktrichting, innovatie, klantbehoeften, concurrentie en hoe goed ze in de rol van Gartner passen. Daarnaast worden de consultants gewaardeerd naar hun kennis van hoe de marktwerking kan worden aangewend om kansen te creëren voor de leverancier.

Klik hier voor de tekst van dit persbericht.

Gartner onderschrijft geen van de in zijn onderzoekspublicaties weergegeven leveranciers, producten of services en adviseert technologiegebruikers niet om alleen de hoogst gepositioneerde leveranciers te gebruiken. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en dienen niet te worden gezien als voldongen feiten. Gartner wijst alle expliciete en impliciete garanties met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief garanties voor verkoop of geschiktheid voor een bepaald doel.

Bron: Gartner, Magic Quadrant for Global Financial Management Consulting Services, 2012, Jacqueline Heng, John E. Van Decker, 8 november 2012.

*In dit persbericht staat 'Deloitte' voor bedrijven die vallen onder Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Over Deloitte

"Deloitte" verwijst naar één of meerdere bedrijven die vallen onder Deloitte Touche Tohmatsu Limited, een Britse BV met beperkte aansprakelijkheid, en haar netwerk van bedrijven, die wettelijk gezien onafhankelijk van elkaar zijn. Zie www.deloitte.com/about voor een precieze beschrijving van de wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar bedrijven.

Deloitte verleent diensten op het gebied van audits, belasting, advisering en financiële consultancy aan bedrijven en particulieren uit meerdere sectoren. Met een wereldwijd verbonden netwerk van firma's in ruim 150 landen biedt Deloitte hoogstaande dienstverlening van wereldklasse formaat aan haar klanten, geheel inclusief de inzichten die nodig zijn voor de meest complexe bedrijfsuitdagingen. Deloitte heeft om en nabij 200.000 professionals in dienst die allen zijn gericht op het leveren van uitmuntende dienstverlening.

BRON Deloitte Touche Tohmatsu LimitedGerelateerde links

http://www.deloitte.com