The Lancet: Resultaten fase 2b onderzoek wijzen uit dat nieuw middel PaMZ de behandeling van tbc kan verkorten en verbeteren

18 Maa, 2015, 00:01 GMT Van TB Alliance

-- Fase 3 STAND onderzoek PaMZ gaat finale testfase in

NEW YORK, 18 maart 2015 /PRNewswire/ -- Een nieuwe medicijncombinatie tegen tuberculose (tbc), ontwikkeld om de mogelijkheden voor de behandeling van tbc te vergroten, doodt méér bacteriën in sputum dan de standaardtherapie, en doet dat sneller bovendien. Dit blijkt uit een fase 2b klinisch onderzoek, waarvan de resultaten vandaag in The Lancet  zijn gepubliceerd. Deze bevindingen worden juist op het moment bekendgemaakt, waarop het wereldwijde fase 3 klinisch onderzoek naar deze remedie aan de laatste testfase is begonnen.

PaMZ is een combinatie van drie medicijnen, bestaand uit twee kandidaat-geneesmiddelen die nog niet zijn toegelaten voor gebruik tegen tbc: pretomanid (Pa) - voorheen PA-824 - en moxifloxacin (M), plus een goedgekeurd antibioticum: pyrazinamide (Z), dat nu al tegen tuberculose wordt ingezet. De therapie is bedoeld voor patiënten met een tbc-infectie die gevoelig is voor deze drie medicijnen, met inbegrip van mensen met niet resistente tbc en multiresistente tbc (MDR-TB).

"De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat de PaMZ-cocktail kan leiden tot een betere behandeling van tuberculose," aldus Dr. Rod Dawson, hoofd van het "Centre for TB Research Innovation" aan de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika en hoofdauteur van de publicatie.  Vooral noemenswaardig is het feit dat PaMZ kan worden toegepast als een potentiële kortere, injectievrije behandeling voor een selectieve subgroep patiënten met MDR-TB."

In het fase 2b onderzoek, bekend als NC-002, werd PaMZ acht weken lang getest op meer dan 200 patiënten, op acht locaties in Tanzania en Zuid-Afrika. Aan het einde van de test werden sputum kweken afgenomen. Bijna tweemaal zoveel patiënten, die met PaMZ waren behandeld, hadden geen tbc meer in hun sputum (71 procent), vergeleken met mensen die de standaardtherapie hadden ondergaan (38 procent). De resultaten zijn gebaseerd op vloeibaar medium; de meest gevoelige diagnostische methode die er op het moment is.

De proefpersonen in de onderzoeksarm waarin de werkzaamheid van PaMZ op multiresistente tbc werd onderzocht, reageerden op dezelfde manier als de mensen met niet resistente tbc, met de aantekening dat de bestudeerde MDR-TB groep klein was. Als de uitkomsten worden toegevoegd aan het bewijs  van preklinische en eerder gedane studies, dan heeft PaMZ de potentie mensen met niet resistente tbc en sommige patiënten met MDR-TB binnen vier tot zes maanden te genezen.

"PaMZ is het eerste middel in ontwikkeling dat zowel niet resistente als multiresistente tuberculose behandelt", stelt Dr. Mel Spigelman, president en CEO van TB Alliance, de sponsor van het onderzoek. "Als het een succes blijkt, dan kan PaMZ een kortere, eenvoudigere en veiligere therapie worden, die het mogelijk maakt de wijze van genezen van tbc op grotere schaal uit te voeren".

Van de deelnemers aan het NC-200 onderzoek, had 20 procent naast tbc ook een hiv-infectie. De werkzaamheid van de PaMZ-behandeling bleek onafhankelijk te zijn van de hiv-status.

Aan de standaardbehandeling kleven beperkingen, die de bestrijding van tbc flink in de weg staan. Bij een doorsnee geval van niet resistente tbc duren behandeling en genezing nu nog zes tot negen maanden.  Mensen MDR-TB moeten momenteel zelfs minimum 18 tot 24 maanden behandeld worden. Voor deze uitgebreidere therapie moeten zij meer dan 14.000 pillen slikken en dagelijks injecties toegediend krijgen gedurende tenminste zes maanden. Deze lange behandelduur van MDR-TB in combinatie met de pijn en de zware bijwerkingen, belemmert de toepassing.  Slechts 20 procent van alle MDR-TB-patiënten ontvangt enige vorm van behandeling, en hiervan geneest minder dan de helft (48 procent), volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in haar Global Report over 2014.

Op grond van deze en andere gegevens, is de TB Alliance gestart met een wereldwijd fase 3 klinisch onderzoek onder de naam STAND (Shortening Treatment by Advancing Novel Drugs). Hieraan zullen mensen deelnemen die niet resistente of multiresistente tbc hebben.

De opname van proefpersonen voor het STAND onderzoek is inmiddels gestart. De STAND onderzoekers verwachten 1.500 patiënten in 15 landen in Afrika (Kenia, Oeganda, Tanzania, Zambia, Zuid-Afrika),  Azië (China, Maleisië, de Philippijnen, Thailand), de Caraïben (Haïti), Oost Europa (Georgië, Oekraïne, Rusland) en Latijns-Amerika (Brazilië, Peru) te gaan volgen. PaMZ zal worden getest in de STAND studie als een vier- en zesmaandelijkse behandeling voor niet resistente tbc en als een zesmaandelijkse behandeling voor MDR-TB. Degenen, die een co-infectie met hiv hebben, worden eveneens opgenomen. Elke patiënt zal vanaf het begin van de behandeling gedurende twee jaar worden gecontroleerd.  Het STANDonderzoek bevat een sterk samenwerkingsprogramma, waardoor de lokale gemeenschappen waarin de studie wordt uitgevoerd, nauw bij het onderzoek worden betrokken.

Als de PaMZ medicijncombinatie in deze fase 3 studie succesvol is, zal het de noodzaak van injecteerbare medicijnen overbodig maken en gaan de kosten van MDR-TB  therapie in sommige landen met meer dan 90 procent omlaag voor patiënten bij wie de tbc organismen gevoelig zijn voor de drie componenten. Ook ziet het er naar uit dat het te verenigen is met de meest gangbare hiv-medicijnen, zodat miljoenen mensen met zowel een tbc- als een hiv-infectie er baat bij hebben.

Over TB Alliance
De Global Alliance for TB Drug Development (TB Alliance) is een non-profitorganisatie, die zich toelegt op het vinden van medicijnen voor de bestrijding van tuberculose, die sneller werken en betaalbaar zijn. Door middel van grensverleggende wetenschap en met behulp van partners over de gehele wereld streven wij naar eenvoudige toegang tot kortere, betere en goedkopere remedies tegen tbc, waardoor de gezondheid en het welzijn van mensen wereldwijd worden bevorderd. De TB Alliance wordt gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation, de Europese Commissie, Global Health Innovative Technology Fund, Irish Aid, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel van Australië, Ministerie van Internationale Ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk, het National Institute of Allergy and Infectious Disease van de VS, UNITAID,  United States Agency for International Development en de United States Food and Drug Administration. Ga voor meer informatie naar tballiance.org

BRON TB Alliance