Du leste nettopp:

Glenmark mottar Orphan Drug-benevnelse (legemidler mot sjeldne sykdommer) for GBR 1342, en bispesifikk antistoffkandidat som er evaluert for behandling av multippel myelomatose

Nyheter levert av

Glenmark Pharmaceuticals

16 sep, 2019, 13:00 BST