Scanbio Marine Group Kjøper Biokraft Marin AS

09 Jul, 2013, 14:00 BST Fra Scanbio Marine Group AS

TRONDHEIM, Norge, 9. juli 2013 /PRNewswire/ -- Scanbio Marine Group AS ("Scanbio"), kunngjorde i dag å ha kjøpt selskapet Biokraft Marin AS ("Biokraft Marin"). Scanbio er en ledende produsent av konsentrert fiskeprotein, fiskemel og fiskeolje fra ferske og ensilerte biprodukter av fisk. Biokraft Marin har base i Selva i Norge og er et datterselskap av Biokraft AS. Selskapet innhenter, lagrer og behandler biprodukter av fisk i kategori 2. Finansielle betingelser er ikke offentliggjort.

Biokraft Marin ble dannet som et heleid datterselskap av Biokraft AS i august 2010.  Selskapet bedriver innsamling og lagring av biprodukter fra død og syk fisk (kategori 2) fra oppdrettsnæringen i Norge. Produktene blir deretter prosessert til fiskeolje og et biomassesubstrat. Selskapet har to fartøyer langs norskekysten og gode relasjoner med en rekke viktige fiskeoppdrettsanlegg i den midtre og nordlige delen av Norge. Biokraft Marin driver også et moderne prosessanlegg for biprodukter i Selva (Norge).

Håvard Grøntvedt, administrerende direktør i Biokraft Marin, vil sammen med resten av personalet i Biokraft Marin slutte seg til Scanbio.

"Vi er glade for kjøpet av Biokraft Marin, som i vesentlig grad øker tilgangen til bærekraftige biprodukter av fisk i kategori 2.Samtidig forbedrer vi vår evne til å tilby en nyttig tjeneste til den økende akvakulturbransjen, ved å hjelpe oppdretterne med å følge det stadig strengere regelverket for biosikkerhet", sa Andreas Kvame, administrerende direktør i Scanbio. "Tilslutningen av Biokraft Marin gjør det mulig for oss å øke driftseffektiviteten og yte bedre tjenester til mange av verdens største akvakulturbedrifter, samtidig som vi strømlinjeformer produksjon og logistikk gjennom konsolidering av aktiva. Dette er også i tråd med Scanbios forretningsmodell for redusering av avfall og konvertering av ellers ubrukte biprodukter til verdifulle ingredienser for både dyrefôr- og nå også til bioenergisektoren. Vi ser frem til å ønske det dyktige personalet i Biokraft Marin velkommen til Scanbio."

Grøntvedt uttalte at "Scanbio er velkjent for sin ledende stilling innen vår sektor. Vi mener at Biokraft Marins gode forhold til fiskeoppdrettere i Norge og vårt nybygde prosessanlegg i Selva, vil være svært gunstig for Biokraft Marin og Scanbio. Våre kunder og leverandører kan forvente samme kvalitetsservice fra Biokraft Marin også i fremtiden. Vi ser frem til å forene våre krefter med Scanbio og skape vekst i det sammenslåtte selskapet."

Om Scanbio Marine Group AS

Scanbio ble opprettet i 1984 i Bjugn (Norge) og er et porteføljeselskap for Paine & Partners, LLC. Selskapet er spesialisert innen produksjonen av konsentrert fiskeprotein, fiskeolje og fiskemel fra ferske, preserverte biprodukter (silasje) og ferske råmaterialer. Scanbio har tre produksjonsanlegg i Norge, samt salgsvirksomheter i Skottland.

Om Biokraft Marin AS

Biokraft Marin AS er lokalisert i Selva (Norge) og ivaretar innsamling og lagring av biprodukter fra fisk i kategori 2 fra fiskeoppdrettsanlegg i Norge. Biokraft Marin AS prosesserer biproduktet til fiskeolje og et biomassesubstrat.

Om Paine & Partners, LLC

Paine & Partners er engasjert innen egenkapital for management buyouts, transaksjoner for privatisering samt utvidelser og vekstprogrammer for selskaper. Paine & Partners er kun engasjert i vennligstilte transaksjoner som utvikles i samarbeid med et selskaps ledelse, styre og aksjonærer. Bedriften foretar for tiden investeringer gjennom fondet Paine & Partners Capital Fund III, L.P. med en verdi på $1,2 milliarder, samt gjennom tilhørende enheter. For mer informasjon, se www.painepartners.com.

Kontaktopplysninger:

For Scanbio:
Andy Brimmer / Aaron Palash / Bryan Darrow
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
+1 212-355-4449

KILDE Scanbio Marine Group AS