Sino Agro Food noteres på Oslo Børs Merkur Market

13 Jan, 2016, 11:10 GMT Fra Sino Agro Food, Inc.

GUANGZHOU, Kina, 13. januar 2016 /PRNewswire/ -- Sino Agro Food, Inc. eller "selskapet" (OTCQB: SIAF).

Selskapet har gleden av å meddele at VPS-registrerte aksjer ("VPS-aksjene"), som representerer selskapets ordinære aksjer på Oslo Børs Merkur Market, noteres i morgen den 13. januar 2016, klokken 09.00 CET, under navnet "SIAF-ME". Selskapets ordinære aksjer vil fortsette handelen hos OTCQB under navnet "SIAF".

Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150803/254079LOGO

Swedbank Norge er selskapets finansielle rådgiver i forbindelse med opptak til notering, og Wikborg Rein & Co. Advokatfirma DA er dets norske juridiske rådgiver.

Et prospekt ble utarbeidet i forbindelse med noteringssøknaden, og er tilgjengelig på selskapets nettside og Swedbanks nettside.

Aktuelle aksjeeiere kan ved hjelp av en kontofører konvertere aksjene som omsettes hos OTCQB i USA, til VPS-aksjer som omsettes på Merkur Market. Du finner instruksjonene på selskapets nettside.

SIAF-direktør Solomon Lee sier følgende: "Jeg er svært fornøyd med at selskapets verdipapirer skal noteres på Merkur Market. Dette representerer en kulminasjon av vår innsats for å utvide handelen vår for nåværende og fremtidige sikkerhetsholdere i Europa, USA og Asia, og for å gjøre selskapet enda mer synlig, da Norge representerer verdens største finansielle sjømatsektor".

Om Oslo Børs

Oslo Børs tilbyr markedsplasser for en omfattende produktportefølje som omfatter aksjer, derivater og obligasjoner. Oslo Børs er en del av Oslo Børs VPS-konsernet, som tilbyr produkter og tjenester for hele verdikjeden, deriblant markedsplasser for notering og handel av verdipapirer, registrering av eierskap, samt oppgjør av verdipapirer i Norge via markedsdata og nettbaserte løsninger. Besøk www.oslobors.no for mer informasjon.

Merkur Market er en multilateral handelsplattform underlagt reglene i verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften og markedsplassens egne regler, som står nærmere beskrevet her.

Om Sino Agro Food, Inc.

Sino Agro Food utvikler og driver anlegg for produksjon av proteinrik mat i Folkerepublikken Kina. Selskapet produserer, distribuerer, markedsfører og selger bærekraftig sjømat og kjøtt til Kinas stadig voksende middelklasse. Virksomheten omfatter også produksjon av organisk gjødsel og økologiske råvarer. Selskapet er verdensledende innen utvikling av landbaserte resirkulerende akvakultursystemer ("RAS"), og med sine partnere verdens største produsent av bærekraftige RAS-reker.

Sino Agro Food ble grunnlagt i 2006 og har hovedkontor i Guangzhou. Selskapet hadde over 550 ansatte og en omsetning på 404 millioner USD i 2014. Virksomheten er lokalisert i provinsene Guangdong, Qinghai, Hunan og Shanghai.

Nyheter og informasjon offentliggjøres på selskapets nettside (www.sinoagrofood.com), på selskapets Facebook-side (www.facebook.com/SinoAgroFoodInc) og på Twitter (@SinoAgroFood).

Fremtidsrettede uttalelser

Denne pressemeldingen kan inneholde fremtidsrettede uttalelser knyttet til virksomheten til SIAF og selskapets datterselskaper. Alle uttalelser som ikke er historiske fakta er fremtidsrettede uttalelser, som identifiseres ved bruk av fremtidsrettet terminologi som "tror", "forventer" eller lignende uttrykk. Slike uttalelser involverer risiko og usikkerhet som kan forårsake betydelige og materielt avvikende resultater fra de som er forventet, trodd eller antatt. Disse risikoene og usikkerhetene står nærmere beskrevet i registreringene hos Securities and Exchange Commission. Fremtidsrettede uttalelser er basert på SIAFs gjeldende forventninger og overbevisninger angående fremtidig utvikling og hvordan det kan påvirke SIAF. Det garanteres ikke at fremtidig utvikling som påvirker SIAF er de som SIAF forventet. SIAF påtar seg ingen forpliktelser for å offentlig oppdatere eller revidere eventuelle fremtidsrettede uttalelser, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller på annen måte, med uttak av det som kreves av gjeldende verdipapirlovgivning.

Ingen tilbud om verdipapirer
Ingen av opplysningene i denne pressemeldingen utgjør et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer fra Sino Agro Food, Inc.

KILDE Sino Agro Food, Inc.Relaterte lenker

http://www.sinoagrofood.com