Tent Foundation presenterar ett globalt företagsåtagande för att hjälpa till att lösa den internationella flyktingkrisen

19 Jan, 2016, 06:00 GMT Från Tent Foundation

Bland de företag som deltar finns Airbnb, IKEA Foundation, LinkedIn, MasterCard, UPS och Western Union 

Dessutom presenteras Tent Challenge som har till uppgift att dela ut upp till 20 så kallade "rapid-impact grants", bidrag för snabb effekt, för innovativa metoder att hjälpa flyktingar

DAVOS-KLOSTERS, Schweiz, 19 januari, 2016 /PRNewswire/ – Tent Foundation som grundats av Hamdi Ulukaya, grundare och VD till det globala livsmedelsföretaget Chobani LLC, meddelade i dag att de sammankallar en grupp ledande internationella företag som ska fokusera sina resurser på att åtgärda och lösa flyktingkrisen. Bland de företag som deltar i åtagandet märks till exempel Airbnb, IKEA Foundation, LinkedIn, MasterCard, UPS och Western Union. Målsättningen är att komma upp till 100 deltagande företag till och med mitten av 2016.

Logotyp – http://photos.prnewswire.com/prnh/20160116/322916LOGO 

Ulukaya kommer att delta i panelen "Från migration till integration" på World Economic Forum den 20 januari, tillsammans med Sveriges statsminister Stefan Löfven och Tysklands vice förbundskansler Sigmar Gabriel.

I samband med åttagandet meddelade Tent också att de kommer att tilldela upp till 20 så kallade "rapid-impact grants", bidrag för snabb effekt, på sammanlagt minst en miljon USD till grupper och enskilda personer som arbetar med den växande flyktingkrisen i Europa, Mellanöstern och andra delar av världen.

"Om vi ska kunna ge hopp och möjligheter åt alla de över 60 miljoner människor världen över som är på flykt, räcker det inte med de initiativ som kommer från myndigheter och hjälporganisationer", sa Ulukaya. "Företag och innovatörer kan spela en avgörande roll och jag är stolt över att några av världens största företag har engagerat sig i vår mission – att ta oss an krisen på nya sätt, detta är mer än bistånd. Det är att engagera sig i investeringar för att bygga upp vår globala kapacitet för en meningsfull och humanitär förändring."

Per Heggenes, VD för IKEA Foundation tillade: "Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Tent Foundation för att stödja och utnyttja kompetenser och resurser hos det ständigt växande antal företag som svarar på flyktingkrisen. Genom att skriva under Tent Pledge åtar vi oss också att uppmuntra andra företagsledare att göra mer."

Antonio Guterres, FN:s före detta flyktingkommissarie, uttalade sig också: "Det är inspirerande att se den privata sektorn inta en ledande roll när det gäller att uppmuntra innovatörer att använda sin fulla potential för att hjälpa flyktingar. Jag ser fram emot att se Tent Challenge tillsammans med samarbetspartners snabba på den tid det tar för UNHCR att agera, inte bara när det gäller omedelbara hjälpinsatser, utan även genom att stödja långsiktigt arbete för att bygga upp kapacitet, strategier och attityder som gynnar både flyktingar och värdländer."

I samarbete med myndigheter och biståndsorganisationer har Tent Foundation som mål att få ett slut på de utmaningar som de 60 miljoner människor som är på flykt i hela världen möter. Genom att anta en entreprenöriell syn på flyktingutmaningen och inspirera till sektorsöverskridande innovationer, uppmuntrar Tent den privata sektorn att utnyttja och mobilisera sin initiativförmåga, sina resurser och sin företagsanda för att stärka systemet för humanitära insatser och få ett slut på flyktingkrisen.

Om Tent Pledge

Genom Tent Pledge åtar sig företagsledare världen över att genomföra en mätbar åtgärd där deras resurser används för att förbättra livet för flyktingar och deras värdsamhällen genom:

  • Direkta gåvor eller tillhandahållande av tjänster och in natura-gåvor – såsom förnödenheter, logistiktjänster, rättstjänster och internetanslutning – som humanitära experter har identifierat som det mest nödvändiga i flyktingläger, krisområden och tillfälliga eller förflyttade samhällen.
  • Att skapa arbetstillfällen för flyktingar, inklusive yrkesutbildningar och språkkurser för flyktingar och värdsamhällen i riskzoner.
  • Att forma försörjningskedjor genom att uppmuntra samarbetspartners att välja produkter och tjänster från företag som anställer flyktingar och deras värdsamhällen, eller ger stöd i flyktingarbetet.

De första undertecknarna av Tent Pledge representerar ett brett spektrum av branscher och regioner och kommer formellt att presenteras på World Economic Forums årliga möte den 20 januari 2016.

Om Tent Challenge

Som ett sätt att sporra till innovation och hitta banbrytande lösningar har Tent Challenge som målsättning att betala ut bidrag till grupper som befinner sig i frontlinjen av krisen eller som arbetar med att påverka politiken och förbättra den allmänna förståelsen om flyktingar. Tent delar ut bidrag på upp till 50 000 dollar till grupper och enskilda personer som arbetar inom följande områden:

  • Omedelbara hjälpinsatser.
  • Innovationer för hjälparbete med potential att i framtiden användas i större skala, inklusive innovationer för hantering av flyktingar.
  • Insatser för att förbättra försörjningsmöjligheterna för flyktingar, internflyktingar och de omgivande samhällena.
  • Grundläggande analys eller forskning som kommer att skapa effektivare policy när det gäller tvångsförflyttning.
  • Kreativa insatser för att skapa en bättre förståelse hos allmänheten om flyktingar och internflyktingar.

Framgångsrika projekt kan komma att få ytterligare finansiering för att utvecklas och växa.

Tent behandlar löpande ansökningar som skickats in till www.tent.org.

Om Tent Foundation

Tent Foundation vill förbättra livet och försörjningsmöjligheterna för de 60 miljoner människor som har tvingats på flykt världen över. Tent Foundation gör detta genom att bekosta direkt hjälp, investera i innovationer och förespråka strategier och samarbeten som hjälper flyktingar att inse sin fulla potential.

Tent foundation grundades av Hamdi Ulukaya, grundare och VD för yoghurtföretaget Chobani och en aktiv givare till humanitära organisationer. Ulukaya grundade stiftelsen Tent Foundation för att hjälpa flyktingar och för att få ett slut på fördrivning av människor överallt. 2015 blev han utsedd till Eminent Advocate för UNHCR och anslöt sig till "the giving pledge" och förband sig därmed att donera majoriteten av sin förmögenhet för att få ett slut på den humanitära krisen.

KÄLLA Tent FoundationLiknande länkar

http://www.tent.org