Forskning udgivet i New England Journal of Medicine påviser markant og langvarig antiviral aktivitet mod HCV for Santaris Pharma A/S' Miravirsen, det første MicroRNA-rettede lægemiddel til at indgå i kliniske forsøg

28 Mar, 2013, 10:34 GMT fra Santaris Pharma A/S

-- Endelig fase 2a-resultater viser dosisafhængig, langtidsvirkende antiviral aktivitet hos patienter med hepatitis C --

HØRSHOLM, Danmark, og SAN DIEGO, den 28. marts 2013 /PRNewswire/ -- Santaris Pharma A/S, en klinisk-faset, biofarmaceutisk virksomhed, der fokuserer på forskningsresultater fra og udvikling af RNA-rettede behandlinger, offentliggjorde i dag publikationen af undersøgelsesresultaterne online i New England Journal of Medicine (NEJM). Publikationen fremhæver de potentielle fordele ved miravirsen, et pan-genotype HCV antiviralt stof rettet mod værtscellen og det første microRNA-rettede lægemiddel til at indgå i kliniske forsøg til behandling af hepatitis C-virus (HCV). I undersøgelsen leverede miravirsen, der blev givet som en fire ugers monoterapi, robust, dosisafhængig antiviral aktivitet med en gennemsnitlig reduktion af HCV RNA (log 10 IU/ml) på 2 til 3 logs fra baseline. Virkningen blev opretholdt meget længere end behandlingsafslutning.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100111/SPLOGO)

Kliniske data fra fase 2a-undersøgelsen påviste følgende:

  • Miravirsen var sikker, veltolereret og gav langtidsvirkende antiviral aktivitet længe efter den sidste dosis af miravirsen monoterapi (x 5 ugentlige injektioner)
  • Der var ingen tegn på viral resistens
  • Uønskede bivirkninger var sjældne, milde og medførte ikke afbrydelse af testpræparatet.
  • Der var ingen dosisbegrænsende toksiciteter eller afbrydelse som følge af uønskede bivirkninger
  • Miravirsen blev associeret med dosisafhængige reduktioner af HCV RNA, der blev opretholdt meget længere end afslutningen af doseringsperioden på fire uger.
  • Hos fire ud af ni patienter, der blev behandlet med den højeste dosis (7 mg/kg) miravirsen, blev HCV RNA ikke-detekterbar med blot fem ugentlige doser miravirsen monoterapi

"Vi er begejstrede, fordi dataene viser, at miravirsen tilbyder langvarig suppression af HCV RNA, en høj barriere mod viral resistens, en gunstig tolerabilitet og doseringsprofil, en lav tilbøjelighed til at interagere med andre lægemidler samt en meget lang handlingsvarighed. Alle disse egenskaber indikerer, at miravirsens unikke handlingsmekanisme kan tilbyde en potential helbredelsesmulighed for patienter med hepatitis C, enten kombineret med andre antivirale stoffer eller som en monoterapi", udtalte Harry Janssen, cand. med., chef for leverklinikken på Toronto Western and Toronto General Hospital og førende forfatter af NEJM-publikationen. "Miravirsen har potentialet til at ændre den måde, hvorpå hepatitis C behandles, på grund af dets evne til at angribe værtsfaktoren miR-122. Denne undersøgelse er også den første til at bevise, at blokering af microRNA kan være effektiv i behandlingen af hepatitis C hos mennesker uden begrænsende bivirkninger. Dette forsøg er en banebrydende undersøgelse til nye terapeutiske modaliteter ved mange andre sygdomme, hvor microRNA spiller en rolle, som fx kardiovaskulær sygdom, kræft og metaboliske sygdomme."

Miravirsen, udviklet ved hjælp af Santaris Pharma A/S' proprietære lægemiddelplatform med låst nukleinsyre (LNA), er en inhibitor af miR-122, et leverspecifikt microRNA, som hepatitis C-virus kræver til replikation. Miravirsen er udviklet til at genkende og isolere miR-122, hvormed det gøres utilgængeligt for hepatitis C-virusset. Som resultat bliver replikationen af virusset effektivt hæmmet, og niveauet af hepatitis C-virus reduceres væsentligt.

"Der er tale om et skelsættende øjeblik for microRNA-samfundet, da miravirsen er det første microRNA-rettede lægemiddel til at udvise virkekraft i kliniske forsøg, og vi er beærede over, at en sådan prestigefyldt journal som New England Journal of Medicine har udgivet dette arbejde", udtalte Henrik Stage, administrerende direktør for Santaris Pharma A/S. "Det er fantastisk se, at udviklingen fra skrivebord til sengekant har fundet sted over så kort en periode. Husk på, at humane microRNA'er først blev opdaget i 2001, og miR-122's rolle i HCV-livscyklussen blev fastlagt i 2005. Baseret på de publicerede resultater har microRNA-rettet terapi vist sit potentiale for at blive en ny vigtig lægemiddelklasse, og LNA-platformen har påvist sin rolle som den valgte kemi til RNA-rettede terapier."

Randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 2a-undersøgelse med stigende multidoser vurderede sikkerheden og tolerabiliteten ved miravirsen hos behandlingsnaive patienter med kronisk HCV genotype 1-infektion. Patienter blev tilmeldt sekventielt til en af tre kohorter (9 aktive: 3 placebo pr. kohorte) med doser på 3, 5 og 7 mg/kg. Miravirsen blev givet som i alt 5 ugentlige subkutane injektioner over 29 dage.

"Disse undersøgelsesresultater er kulminationen på mere end 6 års forskning af microRNA hos Santaris Pharma A/S", udtalte Michael R. Hodges, cand. med., vicepræsident og stabslæge hos Santaris Pharma A/S. "Resultaterne af denne undersøgelse fremhæver miravirsens exceptionelle høje barriere mod resistens, lange handlingsvarighed og gode tolerabilitet. Miravirsen ville være særligt egnet til behandling af patienter, der er vanskelige at behandle, fx de patienter, hvor behandling med en kombination af pegyleret interferon og ribavirin eller proteaseinhibitor tredobbelt terapi allerede er mislykket." Dr. Hodges fortsatte: "Miravirsens længere behandlingsvarigheder bliver i øjeblikket testet i kliniske forsøg med forsøgspersoner, hvor indledende behandling af HCV infektion er mislykket."

Om hepatitis C
Hepatitis C-infektion er en viral sygdom forårsaget af hepatitis C-virus, der fører til leverinflammation. Verdenssundhedsorganisationen anslår, at cirka 3 % af verdens befolkning har været inficeret med HCV, og at cirka 170 mio. har kronisk hepatitis C og er i fare for at udvikle levercirrose og/eller leverkræft[i]. Cirka 3-4 mio. amerikanere er kroniske inficeret med anslået 40.000 nye infektioner hvert år[ii]. I Europa er der cirka 4 mio. smittebærere[i]. Den aktuelle behandlingsstandard for genotype 1 er en proteaseinhibitor givet med pegyleret interferon a og ribavirin. Denne tredobbelte kombination er effektiv hos cirka 70-80 % af dem, der blev behandlet[ii]. Patienter, der ikke blev effektivt behandlet, har en øget risiko for at udvikle leversygdom. I 2029 forventes de samlede lægeomkostninger for personer med hepatitis C i USA at være mere end fordoblet, fra 30 mia. dollars i 2009 til cirka 85 mia. dollars[iii].

Om microRNA'er
MicroRNA'er er fremstået som en vigtig klasse små RNA'er indkodet i genomet. De handler for at kontrollere ekspressionen af gensæt og hele veje, og derfor anses de for mesterregulatorer af genekspression. Nylige undersøgelser har påvist, at microRNA'er er associeret med mange sygdomsforløb. Da de er enkelte singulære enheder, som dikterer ekspressionen af fundamentale regulatoriske veje, repræsenterer microRNA'er potentielle lægemiddelmål til kontrol af mange biologiske og sygdomsprocesser.

Om lægemiddelplatformen Låst nukleinsyre (LNA)
LNA-lægemiddelsplatformen og Drug Discovery Engine udviklet af Santaris Pharma A/S kombinerer virksomhedens proprietære LNA-kemi med dens yderst specialiserede og målrettede lægemiddeludviklingskapabiliteter til hurtigt at levere LNA-baserede lægemiddelkandidater mod RNA-mål, både mRNA og microRNA, til en række sygdomme, inklusive kardiometaboliske sygdomme, infektiøse og inflammatoriske sygdomme, kræft og sjældne genetiske sygdomme. LNA-baserede lægemidler er en lovende ny klasse terapeutiske stoffer, der gør det muligt for forskere at udvikle nye lægemiddelkandidater til at nå gennem tidligere utilgængelige kliniske veje. LNA-lægemiddelplatformen overvinder begrænsningerne ved tidligere antisense- og siRNA-teknologier for at levere potente, enkelt-strengede LNA-baserede lægemiddelkandidater på tværs af flere sygdomstilstande. Den unikke kombination af en lille størrelse og meget høj affinitet lader denne nye klasse af lægemiddelkandidater hæmme RNA-mål i mange forskellige væv på en potent og specifik måde uden behovet for komplekse leveringsmidler. De vigtigste funktioner ved LNA-baserede lægemidler omfatter fremragende specificitet, der yder optimal målrettelse, øget affinitet til mål, der leverer en forbedret virkningsgrad samt gunstige farmakokinetiske og vævspenetrerende egenskaber, der tillader systemisk levering af disse lægemidler uden komplekse og potentielt vanskelige leveringsmidler.

Om Santaris Pharma A/S
Santaris Pharma A/S er en privatejet, klinisk-faset biofarmaceutisk virksomhed, der fokuserer på forskningsresultater fra og udviklingen af RNA-rettede terapier. Lægemiddelplatformen med låst nukleinsyre (LNA) og Drug Discovery Engine udviklet af Santaris Pharma A/S kombinerer virksomhedens proprietære LNA-kemi med dens yderst specialiserede og målrettede lægemiddeludviklingskapabiliteter til hurtigt at levere potente, enkelt-strengede LNA-baserede lægemiddelkandidater på tværs af flere sygdomstilstande. Virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter fokuserer på infektiøse sygdomme og kardiometaboliske sygdomme, mens partnerskabet med større medicinalvirksomheder omfatter en række behandlingsområder, inklusive kræft, kardiovaskulær sygdom, infektiøse og inflammatoriske sygdomme samt sjældne genetiske sygdomme. Virksomheden har strategiske partnerskaber med miRagen, Therapeutics, Shire plc., Pfizer, GlaxoSmithKline og Enzon Pharmaceuticals. Som en del af dens omfattende patentområde har virksomheden eksklusive verdensomspændende rettigheder til at producere og sælge produkter, der omfatter LNA som et aktivt indholdsstof, til undersøgelser afholdt med henblik på at opnå marketinggodkendelse. Santaris Pharma A/S, stiftet i 2003, har hovedsæde i Danmark med afdelinger i USA. Besøg www.santaris.com for yderligere oplysninger.

Santaris Pharma A/S® er et registreret varemærke tilhørende Santaris Pharma A/S. Santaris™ og LNA-antimiR™ er varemærker tilhørende Santaris Pharma A/S.

[i] World Health Organization - http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/Hepc.pdf
[ii] Jacobson IM. Telaprevir for previously untreated chronic hepatitis C virus infection. NEJM 2011;364:2405-16
[iii] Institute of Medicine of the National Academies. Hepatitis and liver cancer: a national strategy for prevention and control of hepatitis B and C. Colvin HM and Mitchell AE, ed. Tilgængelig på: http://www.iom.edu/Reports/2010/Hepatitis-and-Liver-Cancer-A-National-Strategy-for-Prevention-and-Control-of-Hepatitis-B-and-C.aspx.

KILDE Santaris Pharma A/SRelaterede links

http://www.santaris.com