You just read:

Lynn Shotwell dołącza do Worldwide ERC® na stanowisku prezesa i głównej dyrektor wykonawczej

News provided by

Worldwide ERC

25 Mar, 2020, 14:00 IST