You just read:

தேசிய பாதுகாப்பு நாள் 2020 (National Safety Day 2020) வெற்றிகரமாக பெங்களூருவில் நிறைவடைந்தது

News provided by

Informa Markets in India

13 Mar, 2020, 17:35 IST