Aleris Benoemt Ralf Zimmermann tot Hoofd Walsproducten Europa

17 Jan, 2013, 16:20 GMT Van Aleris

CLEVELAND, 17 januari 2013 /PRNewswire/ -- Aleris heeft vandaag bekendgemaakt dat het Ralf Zimmermann heeft benoemd tot senior vice president en general manager van Rolled Products Europe. Ralf Zimmermann, die voorheen senior vice president operations van de bedrijfseenheid Global Rolled and Extruded Products was, zal de leiding nemen over alle aspecten van de Europese afdeling walsproducten, alle commerciële en productie activiteiten inbegrepen. De vestigingen in Koblenz (Duitsland) en Duffel (België) zullen onder zijn verantwoordelijkheid vallen. In zijn nieuwe functie blijft hij rapporteren aan Roeland Baan, executive vice president en chief executive officer van Global Rolled and Extruded Products.

Ralf Zimmermann werkt sinds 1990 voor Aleris en diens vorige bedrijfsgroepen. In de loop van de jaren heeft Ralf Zimmermann diverse managementfuncties bij Aleris vervuld, onder meer op het vlak van global operations, engineering en technologie. In het kader van zijn functie voor global operations, had hij onlangs nog de leiding over de bouw van de nieuwe walserij van het bedrijf in Zhenjiang (China).

"Ralf heeft zijn duidelijke betrokkenheid op het vlak van operational excellence bewezen door een sleutelrol te spelen in de wereldwijde groei van het bedrijf", aldus Baan. "Gelet op Ralf's uitgebreide ervaring in de sector en zijn diepgaande inzicht in alle aspecten van ons bedrijf, ben ik ervan overtuigd dat hij het succes van Rolled Products Europe zal voortzetten."

Ralf Zimmermann vervangt Olli Matti-Saksi, die Aleris deze maand verliet. De benoeming van Ralf Zimmermann vindt plaats met directe ingang.

Over Aleris

Aleris wil het grote potentieel van aluminium voor onze klanten en onze wereld realiseren. Aleris is wereldwijd marktleider in aluminium  wals- en extrusieproducten, aluminiumrecyclage en de productie van legeringen volgens specifieke behoeften, en zijn producten worden gebruikt door fabrikanten in vrijwel alle sectoren. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in het Amerikaanse Cleveland, Ohio. Het bedrijf heeft ongeveer 7.300 werknemers in dienst en het beschikt over meer dan 41 productievestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Meer informatie vindt u op www.aleris.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "toekomstgerichte verklaringen" zoals gedefinieerd in de Amerikaanse federale effectenwetgeving. Verklaringen over onze meningen en verwachtingen en verklaringen die woorden bevatten als "kunnen", "zouden kunnen", "zouden", "zouden moeten", "zullen", "menen", "verwachten", "ervan uitgaan", "van plan zijn", "schatten", "mikken op", "ramen", "uitkijken naar", "de intentie hebben" en vergelijkbare uitdrukkingen die bedoeld zijn om gebeurtenissen en omstandigheden in de toekomst aan te duiden zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over, onder meer, toekomstige kosten en prijzen van grondstoffen, productievolumes, sectortrends, de vraag naar onze producten en diensten, verwachte kostenbesparingen, verwachte voordelen van nieuwe producten of vestigingen en de geraamde resultaten van activiteiten. Toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico's en onzekerheden in, die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn genoemd in of worden geïmpliceerd door toekomstgerichte verklaringen. Belangrijke factoren die er de oorzaak van kunnen zijn dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgedrukte of gesuggereerde resultaten, zijn onder meer: (1) ons vermogen om onze bedrijfsstrategie succesvol uit te voeren; (2) de cyclische aard van de aluminiumsector, onze eindgebruikssegmenten en de sectoren waarin onze klanten actief zijn; (3) ons vermogen om onze aanzienlijke kapitaalinvesteringsbehoeften te dekken; (4) de veranderlijkheid van de algemene economische omstandigheden op wereldwijde of regionale schaal; (5) ons vermogen om bepaalde leden van ons management te behouden; (6) ons vermogen om effectieve metaal-, aardgas- en andere grondstofderivaten of -regelingen met klanten af te sluiten om onze blootstelling aan de koersschommelingen van grondstoffen en de veranderingen in de metaalprijzen efficiënt te beheren; (7) onze interne controles op de financiële rapportering en onze informatiecontroles en -procedures zullen misschien niet alle mogelijke fouten voorkomen; (8) toenemende kosten voor grondstoffen en energie; (9) het verlies van bestellingen van een van onze grote klanten; (10) ons vermogen om klanten te behouden, van wie er een groot aantal geen contractuele verbintenissen op lange termijn met ons heeft; (11) ons vermogen om voldoende kasstromen te genereren om onze kapitaalinvesteringsbehoeften te financieren en onze schuldaflossingsverplichtingen na te komen; (12) de prijzen van concurrenten, de concurrentie van alternatieve materialen voor aluminium en de algemene impact van de concurrentie in de industriesegmenten die tot onze afzetmarkten behoren; (13) de risico's van het investeren en zaken doen op wereldwijde schaal, waaronder politieke, economische, wisselkoersgebonden en wettelijke factoren, (14) huidige milieuverplichtingen en de kosten van het naleven van, en de verplichtingen krachtens, gezondheids- en veiligheidsregels; (15) arbeidsrelaties (onderbrekingen, stakingen of stilleggingen) en arbeidskosten; (16) onze schuldenniveaus en schuldaflossingsverplichtingen; (17) de mogelijkheid dat wij in de toekomst een grotere schuldenlast opbouwen; (18) beperkingen om onze activiteiten uit te voeren als gevolg van convenantbeperkingen in het kader van onze schulden; en (19) andere factoren zoals besproken in de documenten die wij hebben ingediend bij de Amerikaanse "Securities and Exchange Commission", met inbegrip van de hoofdstukken met de titel "Risicofactoren" in die documenten. Beleggers, potentiële beleggers en andere lezers worden aangemoedigd deze factoren zorgvuldig in overweging te nemen bij de evaluatie van toekomstgerichte verklaringen en worden gewaarschuwd dat ze geen te groot vertrouwen mogen stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Wij wijzen elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen publiek te updaten of te herzien, hetzij als reactie op nieuwe informatie of gebeurtenissen in de toekomst, hetzij anderszins, behalve wanneer dat wettelijk vereist is.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120201/CL45778LOGO )

BRON AlerisGerelateerde links

http://www.aleris.com