Net gelezen:

Ontwerpwet inzake verhoging btw-tarief van 19% naar 21%, verlaging btw-tarief voor podiumkunsten, beperking vrijstelling btw voor medische diensten en lagere overdrachtsbelasting onroerend goed van 2% voor aankoop van huizen

Nieuws verzorgd door

Ryan

27 Jun, 2012, 10:26 BST