Ontwerpwet inzake verhoging btw-tarief van 19% naar 21%, verlaging btw-tarief voor podiumkunsten, beperking vrijstelling btw voor medische diensten en lagere overdrachtsbelasting onroerend goed van 2% voor aankoop van huizen

27 Jun, 2012, 22:26 BST Van Ryan

AMSTERDAM, 27 juni 2012 /PRNewswire/ -- Op 4 juni 2012 stuurde de staatssecretaris van Financiën een ontwerpwet naar de Tweede Kamer waarin de maatregelen uit de Voorjaarsnota worden uitgewerkt. De maatregelen in de nota waren voor het grootste deel al bekend, maar de ontwerpwet, de supplementen en het advies van de Raad van State bevatten enkele interessante punten.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110726/DA41187LOGO)

Tariefverhoging en overgangsregeling

De geplande verhoging op 1 oktober 2012 van het standaardtarief belasting toegevoegde waarde (btw) naar 21% werd vorige maand publiekelijk bekend gemaakt. De ontwerpwet geeft de uitgangspunten voor de overgangsregeling weer – welk tarief van toepassing zal zijn op de voorraad goederen en diensten die worden aangeleverd of gefactureerd tijdens de overgangsperiode. Deze overgangsregeling is noodzakelijk omdat de btw in principe afgedragen dient te worden wanneer de factuur wordt uitgegeven of uitgegeven had moeten te worden. Het uitgangspunt is dat goederen en diensten die vóór 1 oktober 2012 zijn geleverd belastbaar zijn met het oude tarief (19%), en dat leveringen daarna belastbaar zijn met het nieuwe tarief (21%). Dit betekent dat eerder factureren niet leidt tot een lager belastingstarief. De extra btw hoeft echter pas op 1 oktober 2012 betaald te worden. Wanneer er bijvoorbeeld een factuur wordt verstuurd in september voor een levering die plaatsvindt of afgerond wordt in oktober, dan dient er 19% btw in september betaald te worden en een verdere 2% btw op 1 oktober 2012.

Voor onroerende goederen die na 30 september 2012 worden geleverd, maar waarvoor de overeenkomst vóór 1 oktober 2012 is gesloten, is afgesproken dat, wanneer er in termijnen wordt betaald (veel voorkomend in de bouw), de overeenkomst bepalend zal zijn. Daarom geldt dat, indien de betalingstermijnen in de overeenkomst worden beschreven en deze uiterlijk vóór 1 oktober 2012 betaald dienen te worden, een btw-tarief van 19% geheven wordt. Voor de termijnen die na 1 oktober 2012 betaald dienen te worden, geldt een tarief van 21%. Deze regel is ook van toepassing indien onroerend goed gebouwd wordt en het eerste gebruik leidt tot een zogenoemde integratietoeslag. Deze toeslag wordt vervolgens belast met 19%, voor zover de basis voor de toeslag bestaat uit eerdere termijnbetalingen en kosten die zijn gemaakt vóór 1 oktober 2012 (voor het merendeel van de aankoop van de grond), en 21% voor termijnbetalingen na deze datum en kosten die zijn gemaakt na 1 oktober 2012.

Verder, in gevallen waarin er contracten zijn getekend vóór de aankondiging van de tariefverhoging, mag een belastingplichtige ondernemer de kosten van deze tariefverhoging doorberekenen aan de klant. Contractuele overeenkomsten waarin anders wordt overeengekomen zijn niet rechtsgeldig.

Aanvullende maatregelen voor de overgangsperiode

De overgangsmaatregelen in de ontwerpwet zijn dezelfde als de algemene overgangswet die normaal gesproken gebruikt wordt. Het is gebruikelijk dat een beleidsbesluit meer informatie geeft ten aanzien van praktische problemen. Wij verwachten dat een dergelijk beleidsbesluit min of meer overeen zal komen met een besluit dat eind 2000 werd uitgevaardigd inzake de btw-verhoging op 1 januari 2001 (in dat geval van 17,5% naar 19%).

In de hierboven genoemde situaties, waar een extra 2% btw op 1 oktober 2012 betaald dient te worden, verwachten wij een beslissing waarbij de volledige 21% BTW vanaf september geheven mag worden. Ten aanzien van lopende diensten [diensten zonder een specifiek eindresultaat (bv abonnementen op de levering van diensten of goederen die periodiek kunnen worden gefactureerd met een maximumperiode van een jaar)], verwachten wij een goedkeuring voor een splitsing van de betalingstermijn, waarbij het 19%-tarief kan worden toegepast op dat deel van de betaling dat betrekking heeft op de periode vóór 1 oktober 2012. Er zullen waarschijnlijk ook goedkeuringen op andere punten volgen.

Tariefverlaging voor podiumkunsten en kunstwerken

Zoals verwacht zal de precieze tekst voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% worden hersteld in de ontwerpwet. Hiervoor zijn overgangsmaatregelen aangekondigd. De verkoop van toegangsbewijzen vanaf 25 mei 2012, voor voorstellingen die na 1 juli 2012 plaatsvinden, kunnen met het gereduceerde tarief worden belast.

Veranderingen in vrijstelling voor medische diensten

Voor medische diensten zal de toepassing van de vrijstelling vanaf 1 januari 2013 worden beperkt tot medische behandelingen van individuen door geregistreerde zorgverleners onder de BIG-wet. Indien een behandeling niet onder de BIG-wet valt of uitgevoerd wordt door een zorgverlener die niet in het BIG-register ingeschreven staat, is de vrijstelling niet langer van toepassing. Wij zijn van mening dat deze regels mogelijk niet bindend zijn. In een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wordt gesteld dat dezelfde gevallen op dezelfde wijze behandeld dienen te worden. Indien iemand niet BIG-geregistreerd is, maar dezelfde onderwijsachtergrond heeft en dezelfde zorg levert, kan deze persoon ook vrijstelling van btw aanvragen. Het probleem is hier – en dat wordt ook duidelijk uit uitspraken van Nederlandse rechtbanken op dit punt – het leveren van bewijs voor de overeenkomsten.

Maatregelen inzake overdrachtsbelasting onroerend goed

Het lagere tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting van onroerend goed bij de aankoop van huizen wordt definitief. Een tijdelijke verlaging, die in principe op 1 juli 2012 zou aflopen, bestond al. De verlaging is nu definitief geworden.

Verdere afhandeling van de regelgevingen

De voorgelegde ontwerpwet zal door de Eerste en Tweede Kamer behandeld worden. De verwachting is dat een meerderheid vóór de voorstellen zal stemmen, en wij verwacht geen of weinig veranderingen aan de onderdelen die betrekking hebben op de btw. Ryan zal veranderingen of verdere informatie over de overgangsovereenkomsten, wanneer deze beschikbaar worden, monitoren.

Over Ryan

Ryan is een vooraanstaand internationaal belastingkantoor met het grootste indirecte belastingkantoor in Noord-Amerika en is het op zes na grootste bedrijfsbelastingkantoor in de Verenigde Staten. Het Nederlandse kantoor van het bedrijf, gevestigd te Amsterdam, zorgt voor oplossingen omtrent btw-advies, teruggave, naleving en automatisering, samen met diensten inzake belastingcontrole en overdrachtsbelastingen van onroerend goed voor multinationale bedrijven in heel Europa. Het bedrijf, dat gevestigd is in Dallas, Texas, levert een uitgebreide reeks staats-, plaatselijke, federale en internationale belastingadviesdiensten op een multi-jurisdictionele basis, inclusief auditverdediging, belastingteruggave, krediet en incentives, verbetering en automatisering belastingprocessen en automatisering, beroep voor belastingen, belastingplicht en strategische planning. Ryan ontving twee maal de International Service Excellence Award van het Customer Service Institute of America (CSIA) voor haar toewijding aan het leveren van hoogwaardige dienstverlening aan haar klanten. Ryans multidisciplinaire team maakt gebruikt van de dynamische myRyan-werkomgeving, die algemeen erkend wordt als de meest innovatieve in de belastingindustrie, en bestaat uit meer dan 925 professionals en partners met meer dan 6500 klanten in 40 landen, waaronder veel van 's werelds meest vooraanstaande Global 5000-bedrijven dienen. Ga voor meer informatie over Ryan naar www.ryan.nl.

BRON RyanGerelateerde links

http://www.ryan.nl