You just read:

Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy potwierdza jurysdykcję w zakresie sporu Agility z Irakiem

News provided by

Agility Public Warehousing Company KSCP

13 Jul, 2019, 20:48 IDT