Właśnie przeczytano:

Mallinckrodt ogłasza wyniki badań wykazujących skuteczność immunomodulacji ECP towarzyszącej standardowemu leczeniu miejscowemu w leczeniu pacjentów po przeszczepie płuc z syndromem zarostowego zapalenia oskrzelików (BOS)

Wiadomości dostarczone przez

Mallinckrodt plc

05 kwi, 2019, 12:42 BST