You just read:

Mallinckrodt ogłasza wyniki badań wykazujących skuteczność immunomodulacji ECP towarzyszącej standardowemu leczeniu miejscowemu w leczeniu pacjentów po przeszczepie płuc z syndromem zarostowego zapalenia oskrzelików (BOS)

News provided by

Mallinckrodt plc

05 Apr, 2019, 14:42 IDT