You just read:

Panchshil Foundation અને Dr. Cyrus Poonawalla પુણેમાં COVID-19 દર્દીઓની સંભાળ રાખતા તબીબી સ્ટાફને હોટલની સગવડ પૂરી પાડે છે

News provided by

Panchshil Foundation

20 May, 2020, 17:24 IST