Aminoffpriset 2013

Sep 13, 2012, 02:00 ET from Royal Swedish Academy of Sciences - Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)

STOCKHOLM, September 13, 2012 /PRNewswire/ --

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2013 tilldelas

Carlo Gatti
Institute of Molecular Sciences and Technology, Italian National Research Council (CNR-ISTM)
Milano, Italien
och
Mark Spackman
University of Western Australia
Crawley, Australien

"för utvecklandet av experimentella och teoretiska metoder för att analysera elektrondensitet i kristaller,

och användandet av desamma för att fastställa molekylära och kristallina egenskaper".

Kristallens natur analyserad med röntgenstrålning och tolkad i Italien och Australien

Kristallografi är vetenskapen om fasta ämnens atomära uppbyggnad. För att visa en kristalls atomstruktur kan man använda sig av så kallad röntgenkristallografi. Man riktar en röntgenstråle mot en kristall vilket ger upphov till ett diffraktionsmönster som i sin tur kan omvandlas till en 3D-modell av kristallen. Den här tekniken används flitigt inom geologi, fysik, kemi, biologi, medicin och materialvetenskap, bland annat för att fastställa mineralers egenskaper, proteiner och DNA-strukturer och för att ta fram nya hållbara material.

Carlo Gatti och Mark Spackman har oberoende av varandra utvecklat begrepp med beröringspunkter i kvantkemin för att analysera distributionen av elektrondensitet; och det genom användandet av multipolär analys av högupplösta data från röntgenkristallografi. De har på ett avgörande sätt demonstrerat och kvantifierat vätebindningens roll i molekylära system. Kännedom om laddningsdensitet, så kallad charge density topology, är viktig vid klassificering av kemiska bindningars typ och styrka i fasta ämnen och molekyler.

Läs vidare om pristagarnas forskning  http://kva.se 

Priset kommer att delas ut på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 5 april 2013.

Prissumma: 100 000 kronor att delas lika mellan pristagarna.

PRISTAGARNA

Carlo Gatti, Italiensk medborgare. Född 1954. Filosofie doktor i kemi (1978) vid universitetet i Milano. Forskare vid Institute of Molecular Sciences and Technology, Italian National Research Council (CNR-ISTM), Italien.

http://www.istm.cnr.it/~gatti 

Mark Spackman, Australisk medborgare. Född 1954. Filosofie doktor i teoretisk kemi (1989) vid University of Western Australia. Professor vid och chef för School of Chemistry and Biochemistry, University of Western Australia, Australien.

http://www.uwa.edu.au/people/mark.spackman 

Presskontakt
Annika Moberg, kommunikatör, KVA, +46-08-673 95 22, +46-070-673-96-90, annika.moberg@kva.se
Sakkunniga från priskommittén
Sven Lidin, professor i oorganisk kemi, Lunds universitet, +46-222-47-69, +46-072-729-10-30, sven.lidin@polymat.lth.se
Hans Annersten, professor em. i mineralkemi och petrologi, Uppsala universitet, +46-018-471-25-50, +46-070-330-49-39, hans.annersten@geo.uu.se

SOURCE Royal Swedish Academy of Sciences - Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)