You just read:

ASG Superconductors USA: La evolución del sistema MROpen MRI libre de helio en RSNA 2019

News provided by

ASG Superconductors S.p.A

Dec 01, 2019, 18:00 ET