Auxogyn inleder en klinisk studie för att utvärdera en icke-invasiv embryoutvärderingsteknik som används vid in vitro-befruktning

Jul 04, 2011, 22:37 ET from Auxogyn, Inc.

MENLO PARK, Kalifornien, July 5, 2011 /PRNewswire/ --


Auxogyn, Inc., ett privatägt företag för medicinsk teknik med inriktning på kvinnors reproduktiva hälsa, meddelade idag att det har inlett en klinisk studie på flera institutioner för att validera sitt system för utvärdering av ett embryos livsduglighet (Eeva™), att användas vid in vitro-befruktning (IVF). Eeva System har konstruerats för att användas av embryologer för att hjälpa till att identifiera, efter tredje inkuberingsdagen, vilka embryon som har störst chans att fortsätta utvecklas till blastocyster, en kritisk tidpunkt i en människas utveckling som sker under femte dagen. Auxogyn anser att dess Eeva System, med sin förmåga att tidigare lämna ytterligare information om ett embryos livsduglighet till IVF-klinikteam, har potential att förbättra kliniska graviditetsfrekvensen för IVF-patienter.

"Vi är mycket glada över att ha nått denna viktiga kliniska och företagsrelaterade milstolpe, att vi nu har kommit ytterligare ett steg närmare målet att med Eeva System kunna hjälpa ett stort antal familjer som nu brottas med sterilitet", kommenterade Lissa Goldenstein, högsta chef och verkställande direktör på Auxogyn."Studien som inleds idag har skapats för att bekräfta att vårt Eeva System, vilket kombinerar embryobildbehandling i tidsintervall med företagets egen dataalgoritm, kan identifiera de embryon som har störst chans att utveckas till blastocyststadiet".

Studiedetaljer

Denna observationsstudie utvärderar embryon från fyra IVF-kliniker i San Francisco Bay-området. Målet med denna studie är att visa att Eeva System kan användas till att identifiera de embryon som vid klyvningsstadiet har störst chans att bilda blastocyter. Dessa förutsägelser jämförs sedan med det verkliga blastocystresultatet enligt observationer på de kliniska institutionerna. Ytterligare information om kriterierna gällande patientbehörighet och studiemetoder finns på http://www.clinicaltrials.gov/.

Fler kliniska studier behövs innan uppfinningen kan distribueras kommersiellt i USA. Dessa studier befinner sig i planeringsstadiet.

Om Eeva™ System

Auxogyns eget icke-invasiva system för utvärdering ett embryos livsduglighet (Eeva) System bygger på forskning om den tidiga utvecklingen av människoembryon som utförts på Stanford University som publicerades i oktober 2010 i Nature Biotechnology. Eeva System har utformats för att användas av embryologer som ett komplement till konventionell morfologi för att identifiera, på ett tidigt utvecklingsstatdium, de embryon som har störst chans att nå blastocyststadiet. Dessa embryon väljs sedan ut för att överföras till patienten.  Eeva System består av en bildbehandlingskomponent i IVF-inkubatorn, en av Auxogen utvecklad odlingsskål, ett bildanalysprogram som automatiskt mäter särskilda parametrar under ett embryos utveckling och en förutsägelsealgoritm.

Om Auxogyn

Auxogyn är ett privatägt företag som utvecklar medicinsk teknik med inriktning på att förbättra kvinnors reproduktiva hälsa genom att tillämpa sina egna nyskapande vetenskapliga och kliniska kunskaper om biologin för tidig människoutveckling på området för reproduktionshjälp och in vitrobefruktningsmetoder. Auxogyn finansieras av de ledande venture capital-företagen för utveckling av bioteknik Kleiner Perkins Caufield & Byers, TPG Biotechnology och Merck Serono Ventures. Ytterligare information om Auxogyn finns på http://www.auxogyn.com/.

SOURCE Auxogyn, Inc.