CPA Global expanderar i Kina

Feb 27, 2013, 03:56 ET from CPA Global

MALMÖ, Sverige, February 27, 2013 /PRNewswire/ --

Världsledande specialist inom IP tjänster (Intellectual property), stärker sin närvaro på den snabbast växande marknaden för immateriella rättigheter.

CPA Global, världsledande specialist inom IP tjänster (Intellectual property), har öppnat sitt första kontor i södra Kina för att möta landets växande behov vad gäller hantering av immateriella rättigheter.

Det nya kontoret, beläget i Shenzen i södra Kina, syftar till att stärka det lokala och globala stödet för företag och advokatbyråer i regionen, och kommer att agera språngbräda till CPA Globals fortsatta expansion i området.

CPA Global har varit på plats i Kina sedan 2009, då det första kontoret öppnade i Hong Kong. Kontoret där har nyligen utökats och är numera beläget i stadens finanskvarter.

CPA Globals VD Peter Sewell tillkännagav öppnandet av kontoret i Shenzen med följande kommentar:

"Kina är idag världens snabbast växande marknad för immateriella rättigheter och en av de största aktörerna när det gäller patentansökningar globalt. Vi ser ett ökat behov av tjänster och service för att hantera dessa rättigheter, för både lokala och globala företag samt advokatbyråer som verkar på den kinesiska marknaden."

"Vårt regionala huvudkontor i Hong Kong, och det nya kontoret i Shenzen, ger oss en möjlighet att underhålla och stötta våra kunders behov på denna enorma marknad. Vi har också planer på att utöka vår närvaro i regionen under det kommande året, med kontor i Peking. Detta understryker CPA Globals åtaganden och förbindelser både med Kina och resten av Asien."

Joanne Hon, SVP, CPA Global Asia-Pacific, tillägger: "Patent ansökningar som härstammar från Kina har snabbt ökat i omfattning vilket är en ihållande trend, mycket på grund av den kinesiska regeringens ambitiösa utvecklingstrategier när det gäller innovation och patent. Kinas fokus på att utveckla en teknologidriven ekonomi, som skyddas av immateriella rättigheter, är kärnan i denna framgång. Som ett resultat, agerar fler och fler kinesiska företag för att skydda sina IP rättigheter, men förstår också vikten av att hantera sina IP tillgångar och maximera värdet."

Kontoret i Shenzen, som kommer att ansvara för säljaktiviteter och kundservice i södra Kina, stöds av CPA Globals globala verksamhet när det gäller IT tjänster för IP hantering, förnyelser av patent och varumärken, sökningar och analyser, support och administrativa tjänster.

CPA Global har en betydande närvaro i Asien. Utöver Hong Kong och Shenzen, finns det kontor i Sydkorea (Seoul) och Australien (Sydney) och även ett långtgående samarbete och en strategisk allians med NGB Corporation i Japan. Utöver detta har CPA Global även verksamheter i Indien för support och service.

Som ett led i att marknadsföra betydelsen av IP i denna region, kommer CPA Global att sponsra China IP Counsel Congress, som kommer att hållas i Shenzen den 19-20 mars 2013 och även hålla föredrag på konferensen.

OM CPA Global

CPA Global är världens ledande specialist för support och service vid hantering av immateriella rättigheter (Intellectual property) och en internationell leverantör av outsourcade IP tjänster. Med kontor i Europa, USA och Asien, stöder CPA Global många av världens mest välkända företag och advokatbyråer med en rad IP- relaterade tjänster och hjälper dem att hantera risker, kostnader och kapacitet och därigenom värdet av sina IP tillgångar.

CPA Global skapar, i nära samarbete med kunden, det bästa underlaget för kunna fatta IP beslut och tillhandahåller det bästa stödet för att genomföra dessa beslut.

Tjänsterna omfattar värdering och optimering av patentportföljer, sökningar och analys, förnyelser av patent och varumärken, samt andra administrativa IP tjänster. CPA Global erbjuder också fyra marknadsledande IT lösningar för hanteringen av kundens IP - Foundation IP, Inprotech, Ipendo och Memotech - skräddarsydda för att passa olika typer av kunder och deras specifika behov, den marknadsledande DMS lösningen First To File, samt Discover - en av världens mest avancerade plattformar för patent sökningar.

CPA Global är dessutom en ledande aktör inom outsourcing tjänster genom verksamheter i USA och Indien.


CPA Global grundades i Jersey på Kanalöarna 1969 och sysselsätter idag mer än 1 500 personer, som hjälper våra kunder i 200 länder, både genom egna kontor och ett omfattande nätverk av agenter. CPA Globals kundlista innefattar allt från globala företag, med huvudkontor i Europa, Nordamerika och Asien, till små och medelstora företag, liksom internationella advokatbyråer till nationella och regionala IP verksamheter.

För ytterligare information, besök: http://www.cpaglobal.com

Media Contacts:

Sweden:
Malin Lindgardh +46(0)40-17-62-10, malin.lindgardh@ipendo.com

United Kingdom:
Steve Clark +44(0)20-7549-5504, sclark@cpaglobal.com 
Victoria Knowles +44(0)20-7549-4585, vknowles@cpaglobal.com

SOURCE CPA Global