CPA Global förvärvar IP-programvaruföretaget Ipendo från Zacco Group

Sep 28, 2011, 09:00 ET from CPA Global and Zacco Group

MALMÖ, Sverige, September 28, 2011 /PRNewswire/ --

CPA Global och Zacco Group bildar strategisk allians

CPA Global meddelade idag att man förvärvat Ipendo, ett ledande internationellt företag som hanterar immateriella rättigheter (IP), från Zacco Group. Ipendo erbjuder tjänster och programvaror för hantering av immateriella rättigheter och har en stark ställning i de nordiska länderna.

I samband med förvärvet meddelade CPA Global, världens ledande specialistföretag på IP-hantering, och Zacco Group, det största konsultföretag inom immaterialrätt i Europa, att de kommer att forma en strategisk allians. Alliansen innebär att CPA Global kommer att stödja Zacco Group med underhåll och förnyelse av patent, medan Zacco Group kommer att erbjuda sina kunder ett brett utbud av produkter och tjänster för att hantera IP från CPA Global. För Zacco Group utgör försäljningen av Ipendo ännu ett steg i företagets strategi att koncentrera sig på kärnverksamheten, IP-konsultverksamhet.

Ipendo, med huvudkontor i Malmö, är ett av de snabbast växande företagen inom IP-sektorn och anses vara en av de ledande leverantörerna av IP-programvara i världen. Många ledande företag och advokatbyråer använder Ipendos programvaruplattform för IP-hantering. Ipendo erbjuder också en rad administrativa tjänster inom IP-området.

"Ipendo är ett mycket innovativt och kunddrivet företag med utmärkta möjligheter till tillväxt, vilket kommer att förstärkas ytterligare genom CPA Globals internationella verksamhet. Samtidigt kommer förvärvet av Ipendo och den strategiska alliansen med Zacco att ge oss ett viktigt fotfäste på den betydande nordiska marknaden. Det är en region med växande ekonomisk och strategisk betydelse internationellt, och en region som är rik på immateriella rättigheter. CPA Global har hjälpt företag och verksamheter i Norden att hantera och försvara viktiga immateriella rättigheter under mer än 10 år. Nu kommer vi att kunna erbjuda dem ett bredare utbud av tjänster. Samtidigt kommer vi, genom ökad närvaro, att förbättra servicen och engagemanget gentemot våra kunder i regionen" säger Peter Sewell, vd för CPA Global.

"Försäljningen av Ipendo och den strategiska allians som vi har inlett med CPA Global kommer att göra det möjligt för oss att fokusera på vår kärnverksamhet och vår ambitiösa satsning på tillväxt. Samarbetet med CPA Global leder till att vi ytterligare kan utveckla vårt utbud av tjänster och produkter som perfekt möter våra kunders krav," säger Zacco Groups koncernchef Hans-Bertil Håkansson i en kommentar om betydelsen av överenskommelsen.  

Ipendo Platform™ är ett starkt komplement till CPA Globals utbud av avancerade programvarulösningar för IP-hantering, vilket bland annat omfattar Memotech, för företagskunder, Inprotech, för advokatbyråer, och FoundationIP, en hosting-lösning för hantering av IP-portföljer hos företag och advokatbyråer. Under det senaste året lanserade CPA Global ,en sofistikerad ny plattform för patentsökning, CPA Global Discover, som ger branschens mest tillförlitliga och relevanta resultat.

"CPA Global är ett världsledande företag inom IP-hantering, och förvärvet visar företagets erkännande både av tillväxten i Norden och av den betydande potential som finns i att utveckla Ipendos affärskoncept internationellt. Ipendos affärskoncept, tillsammans med CPA Globals ledande ställning inom IP-branschen, kommer att skapa en oöverträffad förmåga att ge företag och advokatbyråer världen över enhetliga IP-tjänster. Högsta prioritet efter förvärvet kommer att bli att integrera Ipendo Platform™ och CPA Globals annuitetstjänster, vilket kommer att skapa en automatiserad hantering av annuitetstjänster i världsklass," säger Toni Nijm, vd för Ipendo.

Om CPA Global

CPA Global är världens främsta specialist på hantering av immateriella rättigheter (IP), och en ledande leverantör av outsourcing av legala tjänster (LSO). CPA Global hjälper många av världens mest kända företag och juridiska byråer med en mängd olika IP-relaterade och allmänna legala tjänster, för att hantera risker, kostnader och kapacitet, och skapa större värden för verksamheter och IP-tillgångar.

CPA Global hjälper sina kunder att hantera sina värdefulla IP-rättigheter, som patent, design och varumärken, för att säkerställa att deras IP-portföljer skyddas, underhålls och regelbundet analyseras för att maximera värdet. Tjänsterna omfattar sökning, ansökningar och underhåll av patent och varumärken, portföljvärderingar och portföljoptimeringar samt programvara för IP-hantering.

Företaget grundades 1969 i Jersey, Kanalöarna, och CPA Global har idag över 1 500 anställda som arbetar med kunder i över 100 länder. CPA Globals kundlista är mångfacetterad, från större globala företag med huvudkontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet till små och medelstora företag och nystartade innovationsföretag, och från de största internationella juridiska byråerna till nationella och regionala juridiska byråer och IP-företag. För mer information besök: http://www.cpaglobal.com

Om Zacco Group

Zacco Group är ett ledande europeiska konsultföretaget inom immaterialrätt med cirka 500 anställda, varav många är europeiska patent-, varumärkes- och/eller designombud. I över 140 år har Zacco Group hjälpt organisationer att utvärdera, definiera, skydda och exploatera sina immateriella rättigheter (IP).

Zacco Group täcker alla tekniska och legala områden inom immaterialrätt och hjälper sina kunder med teknisk, legal och strategisk rådgivning, inklusive hantering av konflikter och rättstvister. Förutom hjälp att skydda kundernas IP-rättigheter erbjuder Zacco Group även sina kunder strategisk rådgivning för att öka sin konkurrenskraft genom ett professionellt utnyttjande av dessa rättigheter.

Zacco Group har kontor i fem länder: Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland. Besök gärna http://www.zacco.com för mer information.

Om Ipendo

Ipendo är en ledande leverantör av anpassade lösningar för IP-hantering för företag av alla storlekar. Ipendo Platform™ är uppbyggd kring den allra senaste tekniken för att ta fram de dolda värdena i IP-portföljer genom automatisering av administrativa arbetsuppgifter och genom att dela kritisk information med relevanta parter.

Tusentals användare på IP-avdelningar, FoU-avdelningar, juridiska avdelningar och företagsledningar samt ombud i hela världen kommunicerar dagligen om IP-relaterade frågor genom Ipendo Platform™. Automatisering av administrativa uppgifter, orderplacering och inköp av IP-tjänster utgör kärnan i Ipendo-konceptet med målsättningen att sänka kostnaderna och öka effektiviteten för Ipendos kunder.

Ipendo grundades i Sverige 2004, och har för närvarande över 60 personer anställda i Europa och USA. Ipendos kunder har en hög medvetenhet om IP och omfattar allt från mindre företag till stora globala företag med starkt fokus på teknik och varumärkesbyggande. För mer information om Ipendo besök: http://www.ipendo.com.

Mediakontakter

CPA Global:

Steve Clark +44(0)20-7549-5504, sclark@cpaglobal.com

Victoria Knowles +44(0)20-7549-4585, vknowles@cpaglobal.com

Zacco Group:

Hans-Bertil Håkansson +45-39-48-81-30, hbh@zacco.dk


SOURCE CPA Global and Zacco Group