You just read:

CTO i Egencia flytter fra Seattle til Paris for å støtte globale vekstinitiativer

News provided by

Egencia

May 30, 2017, 06:00 ET