CureVac startar klinisk fas IIb-prövning av mRNA-baserat cancervaccin för patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC)

Mar 27, 2013, 09:00 ET from CureVac

TÜBINGEN, Tyskland, 27. mars 2013 /PRNewswire/ -- CureVac GmbH, ett kliniskt biofarmaceutiskt företag som har banat väg för utvecklingen av en ny klass av terapier och vacciner baserade på budbärar-RNA (mRNA), tillkännagav idag att man inleder en dubbelblind randomiserad klinisk fas II-prövning av sitt RNActive®-vaccin CV9104 för behandling av patienter med kastrationsresistent prostatacancer.

Fas IIb-prövningen kommer att rekrytera 200 patienter i åtta europeiska länder för att studera CV9104 hos kemoterapinaiva patienter med asymptomatisk eller minimalt symptomatisk metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Studiens primära resultatmått (endpoint) är total överlevnad (OS). Patienter kan rekryteras till studien fram till november 2013. Uppgifter om vilka kliniska prövningscentra som deltar, samt övrig information, finns på www.clinicaltrials.gov.

"Denna prövning ska ytterligare bekräfta säkerheten och undersöka den kliniska effekten av CureVacs mRNA-baserade cancervaccinteknik RNActive®, som är den första i sitt slag, på patienter med metastaserad kastrationsrefraktär prostatacancer", sade Arnulf Stenzl, Med. dr., medicinskt ledningsansvarig vid avdelningen för urologi, Universitetet i Tübingen, Tyskland, samt studiens koordinerande prövare.

Ingmar Hoerr, Ph.D., verkställande direktör för CureVac, sade: "I en studie av ett mRNA-vaccin, den första i sitt slag, har vi visat att RNActive®-vacciner är säkra och inducerar ett balanserat humoralt och cellulärt immunsvar mot ett flertal cancerantigen. På grund av det robusta immunsvar som inducerades av vårt mRNA-vaccin, förväntar vi oss att CV9104 kommer att medföra en signifikant klinisk nytta för patienter med avancerad prostatacancer. Vi tror att RNActive®-vacciner har potential att utgöra ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med prostatacancer och andra elakartade sjukdomar."

Uppgifter om den kliniska prövningen finns på
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01817738?term=curevac&rank=2

Om CV9104
CureVacs RNActive®-vaccin CV9104 har utvecklats för behandling av patienter med prostatacancer. CV9104 kodar för sex prostataspecifika antigen.

Om RNActive®
CureVac kombinerar mRNA-molekylernas både antigena och adjuvanta egenskaper för att utveckla nya och effektiva mRNA-vacciner. RNActive®-vacciner består av mRNA som har modifierats och beretts så att det får tre distinkta egenskaper: mRNA-vaccinerna translateras till målantigen, och beredningen och modifieringarna ger en translaterbarhet som garanterar (1) starkt antigenuttryck, (2) ökad stabilitet och (3) förhöjd immunstimulerande aktivitet.

Om CureVac

CureVac utvecklar en helt ny klass av terapier baserat på en fundamental ny förståelse av den medicinska potentialen hos mRNA. Med sin RNA-teknikplattform utvecklar CureVac just nu nya terapeutiska mRNA-vacciner (RNActive®) mot cancer, profylaktiska vacciner mot infektionssjukdomar och adjuvanser baserade på långa, icke-kodade RNA (RNAdjuvant®) för att öka immunsvaret på andra vacciner. Företaget har framgångsrikt slutfört fas I/IIa-studier med sina RNActive®-vacciner mot prostatacancer och icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Så här långt har resultaten visat att mRNA-baserade produkter är säkra och har förmågan att inducera ett balanserat immunsvar där humoralt och cellulärt immunsvar, Th1- och Th2-celler samt effektor- och minnessvar ingår. Förutom att utveckla sin egen pipeline, samarbetar CureVac med Sanofi Pasteur och In-Cell-Art i ett projekt värt 33,1 miljoner USA-dollar, medfinansierat av DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), för utveckling av profylaktiska vacciner mot infektionssjukdomar med hjälp av teknikplattformen RNActive®. För mer information, besök: http://www.curevac.com.

Mediakontakter
Martina Schwarzkopf, Ph.D.
Tony Russo, Ph.D.
Russo Partners, New York
T: + 1 (212) 845 4292
M: + 1 (347) 591 8785
T: + 1 (212) 845 4251
martina.schwarzkopf@russopartnersllc.com
tony.russo@russopartnersllc.com

Verena Lauterbach, Manager Communications
CureVac GmbH, Tübingen, Tyskland
T: +49 (0) 7071 920 53 756
verena.lauterbach@curevac.com

SOURCE CureVacRELATED LINKS

http://www.curevac.com