You just read:

Daihonzan Chozen-ji International Zen Dojo Announces Zen Art Show in Kalihi Valley

News provided by

Daihonzan Chozen-ji

Nov 14, 2011, 04:28 ET