EHI betonar de hälsomässiga fördelarna med att vara väl hydrerad

Jul 01, 2013, 08:28 ET from European Hydration Institute (EHI)

BARCELONA, Spanien, July 1, 2013 /PRNewswire/ --Experter inom hydrering från USA och Europa deltog i det Europeiska hydreringsinstitutets (EHI) 4:e möte på Kataloniens kungliga medicinska akademi i Barcelona, Spanien 

  • Sociala faktorer, att erbjuda ett stort antal olika drycker vid rätt temperatur och att öka vätskeintaget vid varma förhållanden är strategier som kan hjälpa människor att uppnå adekvat hydrering
  • Mild dehydrering hos äldre personer ger inte nödvändigtvis några symptom och den här befolkningsgruppen anses löpa högre risk att drabbas av detta
  • Att motionera i varmt väder, särskilt där luftfuktigheten är hög, kan öka risken för dehydrering, något som kan försämra den kognitiva funktionen och leda till en minskad arbets- och träningsprestation

Vikten av att vara väl hydrerad, dricka tillräcklig mängd vätska och att hålla sig aktiv och i form diskuterades vid det 4:e nätverksmötet för det Europeiska hydreringsinstitutet där över etthundra experter från Europa och USA deltog.

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130701/625415 )

Detta 4:e EHI-möte innehöll föreläsningar av internationella akademiker, läkare och forskare med expertkunskaper inom hälsa och nutrition, inklusive Professor Lluís Serra-Majem, Professor W. Larry Kenney, Professor Ryszard Gellert och Professor Maria Kapsokefalou; samt specialister på idrottsvetenskap och -medicin: Professor José González-Alonso, Professor Alan St Clair Gibson och Professor Nicolás Terrados.

Professor María Kapsokefalou, avdelningen för humannutrition vid Atens jordbruksuniversitet, undersökte vilka hinder det finns för att äldre personer ska hållas tillräckligt hydrerade. Enligt resultat från nyligen genomförd forskning i Grekland har äldre personer ett signifikant lägre vatten- och dryckesintag än yngre vuxna. Professor Kapsokefalou sa att vanliga psykologiska förändringar som direkt påverkar törst och aptit delvis skulle kunna förklara dessa rön. Enligt henne är det mycket viktigt att göra hydrering till en social aktivitet, för att uppmuntra människor att dricka mer, till exempel genom att erbjuda en trevlig omgivning så att vätskeintag blir en njutbar aktivitet. Enligt Professor Kapsokefalou kan "Sociala faktorer kan utgöra ett viktigt bidrag till tillräcklig hydrering, som till exempel att det finns vårdgivare som känner till källor till vattenintag, att man utvecklar strukturer som uppmuntrar känslan av att äta och dricka, samt att man förbättrar den miljö där ätande och drickande sker. Genom att också erbjuda ett antal olika drycker som serveras vid rätt temperatur och öka vätskeintaget i varmt väder tror vi att vi kan hjälpa människor att uppnå ett adekvat vätskeintag."

I sin presentation, Åldersförändringar i njurfunktion, beskrev Professor Ryszard Gellert, medicine doktor från Warszawas medicinska universitet och specialist i invärtesmedicin, nefrologi och allmänmedicin, den progressiva försämring av njurfunktionen som sker när vi åldras och betonade vikten av att äldre personer upprätthåller ett adekvat vätskeintag, en hälsosam diet och motionerar för att bibehålla en god njurfunktion så länge som möjligt.

En diskussion om vikten av hydrering hos äldre personer av W. Larry Kenney, Professor i fysiologi och kinesiologi vid Pennsylvania State University, fokuserade på Faktorer som fysiologiskt reglerar vätskeintag och hur dessa förändras vid åldrande. Professor Kenney förklarade hur "törst trubbas av hos äldre människor under och efter motion och dehydrering orsakad av värme" och avslöjade att "Friska äldre vuxna personer återhämtar all den vätska som förlorats till slut,men att återhämtningen är långsammare än hos yngre vuxna personer". I sin sammanfattning sa han att "denna åldersrelaterade effekt verkar vara progressiv, även om hastigheten med vilken den försämras varierar kraftigt".

Professor Nicolás Terrados pratade om Begränsningar i uthållighet i värme. "Att motionera i varmt väder kan försämra den kognitiva funktionen och leda till en minskad arbets- och träningsprestation.  Under varma och fuktiga förhållanden ökar individens risk för värmeslag på grund av en minskad förmåga att avge svett. I den här situationen är hydrering särskilt viktigt".

Det Europeiska hydreringsinstitutet betonar vikten av, och de många hälsomässiga fördelarna med, att vara väl hydrerad och tillhandahåller information som kan hjälpa människor att förstå hur de bäst kan uppnå detta i olika situationer på sin hemsida: http://www.europeanhydrationinstitute.org

Om det Europeiska hydreringsinstitutet

Det Europeiska hydreringsinstitutet (EHI) är en organisation som grundats med syftet att öka och dela kunskaper om och erfarenheter av alla frågor som hör samman med människors hydrering och vilken effekt hydrering har på hälsa, välbefinnande och fysisk och kognitiv funktion. EHI grundades efter att ett antal forskare, dietister och sjukvårdspersonal uttryckte ett behov av en enda kontaktpunkt för hydrering, där: All forskning och kunskap om hydrering finns samlat på ett ställe; strategier för hur vår kunskap om området hydrering kan ökas ytterligare; och stöd för arbete som syftar till att se till att människor i hela Europa är adekvat hydrerade kan tillhandahållas.

För mer information:
Mallika Basu
+44-20-7878-3216
mallika.basu@mslgroup.com

Agnish Ray
+44-20-7878-3199
agnish.ray@mslgroup.com


SOURCE European Hydration Institute (EHI)