Ellen MacArthur Foundation lanserar global affärsallians: Circular Economy 100

Feb 07, 2013, 05:30 ET from Ellen MacArthur Foundation

LONDON, February 7, 2013 /PRNewswire/ --

  • Genom engagemang i ett treårigt initiativ för cirkulär ekonomi ska 100 företag skapa ett ekonomiskt värde på 10 miljarder dollar

Ellen MacArthur Foundation har idag lanserat Circular Economy 100 ("CE100"), ett treårigt program som syftar till att skapa ett nätverk av 100 globalt ledande företag. Programmet ska underlätta utveckling av och engagemang i nya projekt inom cirkulär ekonomi. CE100 kommer att ge fortbildning om centrala teman och nya trender, dela kunskap och nya lärdomar, samt identifiera och ta fram lösningar för gemensamma utmaningar. Målet är att de medverkande företagen till 2015 ska ha startat cirkulära initiativ som kommer att resultera i en samlad ekonomisk fördel på tio miljarder dollar för de deltagande företagen.

Lanseringen är en följd av det exceptionella gensvaret på publiceringen av stiftelsens två rapporter som lanserades under World Economic Forum i Davos. Publiceringen innehåller en analys som visar på möjligheter till ett värde av över en biljon dollar genom innovation inom cirkulär ekonomi. Upprättandet av den nya alliansen stöds av stiftelsens grundare: Cisco, BT, National Grid, B&Q och Renault.

Programmet startar officiellt idag och 20 företag är redan medlemmar, däribland Coca-Cola Company, M&S, IKEA-koncernen, Morrisons, Tarkett, FLOOW2, Heights, iFixit, Ricoh, Vestas, WRAP, Turntoo och DESSO. Programmet strävar efter att hitta återstående medlemsföretag inom branscher som är centrala för utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Förutom att arbeta med några av världens största företag kommer programmet även att innefatta en parallell grupp "framtidens innovatörer" i form av nya teknikföretag som tros kunna bryta ner de barriärer som hindrar innovation och cirkulära framsteg.

CE100 bygger på principen att en global allians över hela företagsvärlden snabbare kan förverkliga större värde, än företag som verkar individuellt och isolerat.

Dame Ellen MacArthur, initiativtagare till stiftelsen, förklarar: "Den cirkulära ekonomin ger uttryck för en tydlig och beprövad möjlighet för företag runt om i världen. Vårt nya initiativ leder till sammanhållning och fokus på denna möjlighet. Initiativet tillåter företag att dela med sig av erfarenheter, dra lärdom av bästa praxis och arbeta tillsammans för att uppnå verklig affärsnytta.  Alla medlemmar i CE100 har gjort ett åtagande till ett initiativ för cirkulär ekonomi. Sammantaget räknar vi med att initiativet har ett värde på mer än 10 miljarder dollar och kan skapa nya arbetstillfällen samt uppmuntra till innovation och investeringar."

För mer information, besök CE100:s webbplats: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/business/ce100.

KONTAKT

Ellen MacArthur Foundation
Jamie Butterworth, vd
+44(0)1983-296-463

SOURCE Ellen MacArthur Foundation