En ny behandlingsmetod för erektil dysfunktion? Studier visar att vuxna stamceller ger patienter med erektil dysfunktion och nervskador hopp

Sep 11, 2012, 08:38 ET from RNL Stem Cell Technology Institute

SEOUL, Sydkorea, sept. 11 2012 /PRNewswire/ -- Efter mer än ett decennium av kortvariga botemedel mot erektil dysfunktion, av vilka flertalet har varit riktade mot symtomen snarare än de underliggande problemen orsakade av en nervskada, har en ny behandlingsmetod, som utvecklats av RNL Bio, tagits fram från teknologin med vuxna stamceller.  Dr Ji Youl Lee och ett team från RNL Teknologiskt institut för stamcellsforskning (RNL SCTI, Stem Cell Technology Institute) som arbetar på sjukhuset St. Mary's Hospital i Seoul, fann i djurstudier att fetthärledda odlade vuxna stamceller från människan var effektiva vid behandling av skadad kavernös nerv.  När råttor med skadad kavernös nerv, ekvivalent till erektil dysfunktion (ED) hos människan, behandlades med RNL Bios patenterade vuxna stamceller återhämtade sig deras nervsystem signifikant vad gäller kapacitet och långsiktig återhämtning.  Teamet från RNL SCTI har nu signifikanta bevis för att förmoda att liknande långsiktig återhämtning snart kommer att vara möjlig för män som lider av återkommande erektil dysfunktion (ED) och den underliggande skadan på nerverna i det manliga fortplantningssystemet.

Studien "Terapeutisk effekt av fetthärledda stamceller och BDNF-immobiliserat PLGA-membran i en råttmodell av skadad kavernös nerv" publicerades i det senaste numret av Journal of Sexual Medicine (JSM), en av de 10 % mest citerade tidskrifterna inom urologi,* och Official Journal of the International Society for Sexual Medicine. JSM, som ges ut av Wiley, världens största förlag för medicinska tidskrifter, är en refereegranskad tidskrift vars syfte är att publicera den bästa och senaste forskningen inom biomedicinsk behandling av sjukdomar i samband med människans sexualitet. Studien släpptes även före tryckning som en ePub av redaktörerna.  [PMID: 22642440: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22642440]

Eventuella behandlingsmetoder från vuxna stamceller kan hjälpa många män med cancer i prostatakörteln.  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen och den andra dödsorsaken i USA, och en alltmer vanlig sjukdom i många andra länder (däribland Sydkorea, där den nu är den femte mest utbredda cancerformen).  En av de vanligaste behandlingarna för prostatacancer är prostatektomi.  Huvudorsaken till att kavernös nerv skadas är prostatektomi och 20 till 70 % av patienterna som gör en prostatektomi drabbas av erektil dysfunktion, trots att robot- och laparaskopioperationer nyligen utvecklats. Forskare som söker efter vägar att förebygga nervskador har börjat fokusera på återbildning av skadade nerver.  Därför intresserade sig dr Lees team för vuxna stamceller.  Hans team injicerade fetthärledda vuxna stamceller och poröst membran som utsöndrar tillväxtfaktorer och återbildar nerver in i råttor med skada på kavernös nerv. Hans team fastställde att stamceller ökar det inre trycket på individens kavernösa vävnad till en statistiskt signifikant nivå.

Dr Jeong-Chan Ra, ordförande för RNL Teknologiskt institut för stamcellsforskning (Stem Cell Technology Institute), anmärkte att "patientens egna fetthärledda stamceller förväntas spela en avgörande roll i behandlingen av erektil dysfunktion i framtiden, samt att passera gränserna för aktuella behandlingsmetoder, inklusive dess biverkning".

* Journal Citation Reports: Thomson/Reuters, 2010/11

SOURCE RNL Stem Cell Technology Institute