Europa klarar inte att screena sin befolkning för hepatit

Nov 06, 2012, 08:00 ET from ELPA

BRYSSEL, November 6, 2012 /PRNewswire/ --

- Internationellt index för hur hepatitvården bedrivs avslöjar brister i screening och skriande ojämlikhet när det gäller vårdnivån mellan EU:s medlemsstater - Nationella aktiviteter måste koordineras inom EU - Publikation den 6 november i Bryssel

Screening av befolkningen, särskilt av riskgrupper, genomförs inte systematiskt i merparten av EU:s medlemsstater, vilket gör screeningen den svagaste länken i riktlinjerna för hepatitvård i jämförelse med prevention och behandling. Detta är ett av de viktigaste resultaten av "Euro Hepatitis Care Index", en jämförelse av hepatitvård i 27 av EU:s medlemsstater samt Schweiz, Norge och Kroatien, som publicerades den 6 november i Bryssel inom ramen för en konferens med stöd av det cypriotiska presidentskapet för EU. Följaktligen kommer en stor andel infektioner att upptäckas sent, vilket medför sekundära skador och patienter kan föra smittan vidare, ovetande om att de är bärare av viruset. Detta bekräftar observationer som gjorts av patientföreningar och praktiserande läkare.

Tatjana Reic, ordförande i European Liver Patients Association (ELPA) kommenterar: "Inte ens rika länder som Tyskland är särskilt duktiga på screening. Vi har läkare, sjuksköterskor och vårdinrättningar i Europa, och många är alldeles utmärkta, men de behandlar inte så många patienter som de skulle kunna eftersom det inte finns effektiv och systematisk screening som upptäcker patienterna tidigt. Oupptäckt hepatit leder till svåra leverskador och cancer och det betyder att en hepatitinfektion utgör ett potentiellt livshotande tillstånd."

Euro Hepatitis Care Index har sammanställts av den svenska tankesmedjan Health Consumer Powerhouse (HCP) på uppdrag av ELPA och finansierat av dem. På första plats finns Frankrike följt av Slovenien och Tyskland. "Frankrikes placering beror delvis på nationell strategisk koordinering", säger Tatjana Reic: "Frankrike är det enda landet i Europa där man tagit fram en nationell plan för att tackla alla aspekter av hepatitvården. Central koordinering gör att den fulla potentialen av annars enskilda ansträngningar av läkare, patientgrupper och andra intressenter bättre utnyttjas. EU-kommissionen bör ta dessa resultat till intäkt för att uppmuntra medlemsstaterna att införa nationella strategier för hepatit och driva utbytet av "best practices" som den så framgångsrikt gör på andra områden."

Hepatit innebär inflammation i levern och orsakas vanligen av en virusinfektion. I Europa är 23 miljoner invånare kroniskt infekterade med hepatitviruset, 125 000 dör årligen. De flesta patienterna är inte medvetna om sin infektion.

Mer information:

http://www.hep-index.eu

SOURCE ELPA