Fairspectrum toimittaa TV White Space -tietokannan Euroopan ensimmäiseen geolokaatioradiolupaan

Aug 27, 2012, 03:00 ET from Fairspectrum Oy

HELSINKI, August 27, 2012 /PRNewswire/ --

Fairspectrum Oy, johtava yritys spektrinjako teknologiassa ilmoitti tänään Fairspectrumin geolokaatiotietokannan käytöstä tietoliikennejärjestelmässä, jolle myönnettiin Euroopan ensimmäinen TV White Space geolokaatiopohjainen radiolupa.

Viestintävirasto on tänään myöntänyt Turun Ammattikorkeakoululle kognitiivisen radion testiluvan järjestelmään, joka toimii TV White Space -taajuuksilla. Lupa kattaa taajuudet 470-790 MHz ja 40 km x 40 km alueen Turun ympäristössä. Lupa on voimassa vuoden ajan. Lähes 300 000 ihmistä asuu testiluvan määrittelemällä alueella. Lupa edellyttää geolokaatiotietokannan käyttöä. Se on Euroopan ensimmäinen radiolupa, jossa taajuuksien käyttöä ohjataan geolokaatiotietokannalla.

Spektrinjakaminen on maailmanlaajuinen ratkaisu kasvavan langattoman dataliikenteen ja rajallisten taajuusresurssien yhteensovittamiseen. TV White Space -taajuudet ovat todellinen testiympäristö spektrinjakamisessa. TV White Space voi parantaa nykyisiä langattomia tietoliikennepalveluita kasvattamalla datanopeuksia tai peittoaluetta, se voi parantaa palveluiden kustannustehokkuutta ja sen pohjalta voidaan kehittää uusia palveluita. Spektrinjakamista hallitaan TV White Space -taajuuksilla geolokaatiotietokannalla. Se ohjaa TV White Space -laitteiden taajuuksia ja lähetystehoa siten, että laitteet eivät häiritse muuta langatonta tietoliikennettä kuten maanpäällisiä TV-lähetyksiä tai radiomikrofoneja.

Fairspectrum toimittaa geolokaatiotietokannan radioluvan tietoliikennejärjestelmään Viestintäviraston luvan mukaisesti. Fairspectrumin geolokaatiotietokanta soveltaa geometristä laskentaa spektrinjakamisessa. Geometrisen laskennan ansiosta Fairspectrumin geolokaatiotietokanta on tehokas, nopea ja helposti sovitettavissa erilaisiin ympäristöihin ja säännöksiin. Geometriseen laskentaan pohjautuvat säännöt voidaan selkeästi kommunikoida operaattoreiden, viranomaisten ja muiden jaetun spektrin käyttäjien välillä.

Myönnettyä lupaa käytetään WISE-projektissa. WISE-projektiin osallistuvat Nokia, Digita, Fairspectrum, Ficora, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Aalto yliopisto.

WISE White space test environment for broadcast frequencies (WISE) on Tekesin rahoittama suomalainen tutkimusprojekti, ja se on osa Tekesin Trial tutkimusohjelmaa. WISE selvittää TV-taajuuksien tehostusta käyttäen kognitiivisia radioteknologioita ja geolokaatiotietokantaa. Trial-ohjelma houkuttelee kansainvälisiä asiantuntijoita ja investointeja hyödyntämään ainutlaatuista kognitiivisen radion ja verkkojen kokeiluympäristöä. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:  http://wise.turkuamk.fi ja http://www.tekes.fi/ohjelmat/trial.

Fairspectum Oy is on suomalainen kasvuyritys joka soveltaa Internetpalveluita ja geometristä laskentaa radiotaajuuksien jakamiseen. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:  http://www.fairspectrum.com.

Viestintävirasto on sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskuntapalvelujen yleinen hallintoviranomainen. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:  http://www.ficora.fi.

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa työelämää ja yrittäjyyttä kehittävää koulutusta, tutkimus- ja kehitystyötä (T&K) sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:  http://www.turkuamk.fi.

SOURCE Fairspectrum Oy