Finska Protacon förnyar svensk isbrytare

Jul 01, 2013, 02:00 ET from Protacon

STOCKHOLM, July 1, 2013 /PRNewswire/ --

- Förra året Urho, nu det svenska systerfartyget Ymer

Protacon, ett företag med säteimellersta Finland, har tecknat avtalmedViking SupplyShips för att modernisera densvenska isbrytarenYmer. Förra åretmoderniserade Protacondet finskaisbrytarflaggskeppet Urho. Affären ger Protacon ett starkarefotfästesomleverantör avhögeffektivaelektriska drivsystem, och företaget har för tillfället en kraftigtillväxt.

Moderniseringsprojektet inkluderar DC-drivsystem för Ymers framdrivningsmaskineri och tillhörande styrenheter samt annan styrutrustning på kommandobryggan och i maskinrummet. Moderniseringen kommer att avsevärt förlänga livslängden på fartyget, som sjösattes första gången 1976.

"Det mycket framgångsrika Urho-projektet och Ymers 16,2 MW DC elektriska drivsystem är tydliga bevis för Protacons kunnande inom stora elektriska drivsystem. Marina förhållanden gör projektet ännu mer utmanande", säger Protacons utvecklingschef Kari Pellinen.

"Även om erfarenheterna med systerfartyget Urho är en betydande fördel i moderniseringen, är de två fartygen så olika att vi inte kan tala om ett rutinjobb. Projekt med fartyg i denna storlek och effektklass är alltid krävande", säger Marko Loisa, Protacons projektledare och ansvarig för moderniseringen av båda fartygen.

Moderniseringen startar omedelbart och havstestet ombord på fartyget kommer att genomföras i oktober 2013. I avtalet ingår även en liknande modernisering av Frej, Ymers och Urhos systerfartyg.

Världsledandeleverantör av stora framdrivningssystem för isbrytare

Med Ymer-kontraktet positioneras Protacon bland de stora leverantörerna av stora framdrivningssystem för isbrytare. Protacon har vuxit mycket kraftigt under de senaste åren och är i dag det ledande företaget inom industriell testning och automationssystem i Finland. Protacon är ett av de största finländska företagen inom sitt område vad gäller omsättning och personal, och sysselsätter i dag cirka 220 personer. Bolagets omsättning är över 15 miljoner euro.

Protacon  äretthögteknologisktteknik- ochtjänsteföretag som erbjuderlösningar förprojektledning, tillverkningochunderhåll. Protaconsverksamhet ärindelad i tjänster inom produktionsteknik och byggnadsteknik, samtutveckling av IT-programvara. Bolaget hade 2012 cirka 220 anställda och en omsättningpå över15,4 miljoner euro. Förutomhuvudkontoret iJyväskyläharföretagetkontorpå åtta orter iFinland. Bland Protaconskunder finnsexempelvisMetsoPaperOy, AndritzOy, RauteCorporation, UPM-Kymmene Oyj, Vapo-gruppen, FortumAbp, Skogsstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Koenig & Bauer Group (KBA), bilprovningsföretagetK1-Katsastajat, Valtra Inc., ValueframeOy ochCargotecPlc.

Ytterligare information

Kari Pellinen, Director of Development, Protacon, Tel. +358-(0)10-347-2660, E-post: kari.pellinen@protacon.com, http://www.protacon.com

SOURCE Protacon