Första evidensen för att behandling för kritisk extremitetsischemi baserad på stamceller från fettvävnad är säker & effektiv har publicerats i Circulation Journal av försöksledaren Dr. Han Cheol Lee från Pusan National University

Sep 05, 2012, 15:12 ET from RNL Stem Cell Technology Institute

- Säkra och effektiva resultat med vuxna stamceller utvunna ur fettvävnad, framställda av RNL BIO

SEOUL, Sydkorea, 5 sept, 2012 /PRNewswire/ -- I en rapport av koreanska forskare som publicerats i Circulation Journal och redovisar resultaten av en stor studie fann man att transplantation av stamceller utvunna ur fettvävnad resulterade i återväxt av blodkärl hos patienter som annars förväntades behöva amputera en arm eller ett ben på grund av skadade artärer och otillräcklig blodtillförsel.

Forskare vid Pusan National University, under ledning av Dr. Han Cheol Lee, beskriver hur patienter med kritisk extremitetsischemi (inkluderar till exempel Buergers sjukdom och fotsår hos diabetiker) injicerades med mesenkymala stamceller framställda ur fettvävnad och tillverkade av RNL BIO.

När de använde den innovativa fettvävnadsbaserade stamcellsprocess som tagits fram av RNL BIO fann forskarna att man genast kunde observera tillväxt av nya blodkärl. (Artikelns titel är "Safety and Effect of Adipose Tissue-Derived Stem Cell Implantation in Patients With Critical Limb Ischemia")

Kritisk extremitetsischemi beror på nedsatt blodtillförsel orsakad av skador på små blodkärl och efterföljande vävnadsnekros. Patienter med kritisk ischemi måste ofta amputera den drabbade kroppsdelen. Buergers sjukdom och diabetiska fotsår tillhör denna kategori. Riskfaktorer är diabetes mellitus, högt blodtryck, högt kolesterolvärde och rökning. Det finns i dagsläget ingen bot.

För närvarande kan man behandla 60-70% av patienter med kritisk extremitetsischemi med perkutan transluminal angioplastik, eller PTA, men detta fungerar inte för de som lider av Buergers sjukdom. Efter att i december 2008 ha fått tillåtelse att av humanitära skäl genomföra en prövning där man behandlar kritisk extremitetsischemi med intramuskulära injektioner av stamceller utvunna ur fettvävnad (KFDA IND godkännande # 1273),  rekryterade forskarna som genomförde studien 15 deltagare: 12 med Buergers sjukdom och 3 med fotsår orsakat av diabetes. 300 miljoner stamceller injicerades i benet på var och en av patienterna. Inga komplikationer observerades, inte heller sex månader efter injektionstillfället.

Trots att det förväntades att alla patienterna skulle behöva amputeras var det bara fem patienter som behövde mindre amputationer under uppföljningen och alla amputationsställen läktes helt. Efter 6 månader sågs en signifikant förbättring av smärta och claudicatio gångsträcka. Digital subtraktionsangiografi före och 6 månader efter stamcellsimplantationen visade att ett stort antal nätverk av kollateraler hade bildats vid de drabbade blodkärlen.

Dr. Jeong-Chan Ra, VD på RNL Stem Cell Technology Institute, sa, "Denna nya behandlingsterapi med mesenkymala stamceller framställda ur fettvävnad förväntas ge nytt hopp åt patienter med kritisk extremitetsischemi, hopp som det fram tills nu har varit svårt att känna."

SOURCE RNL Stem Cell Technology Institute