Goodman påbörjar Nordisk expansion

Sep 18, 2012, 05:59 ET from Goodman Group

- Nytt nordiskt huvudkontor förläggs till Stockholm

BRYSSEL, 18 September 2012 /PRNewswire/ -- Goodman Group (Goodman eller Gruppen) presenterar i dag sitt nordiska samarbete tillsammans med sin nya nordiska partner Svensk Fastighetsfond AB (SFF), ett bolag med verksamhet inom fastighetsinvesteringar och kapitalförvaltning. SFF har sitt huvudkontor i Stockholm. Genom detta samarbete hoppas Goodman att kunna etablera en permanent plattform i Sverige och aktivt tillvarata de möjligheter som finns på den svenska logistikmarknaden.

Goodman är marknadsledande i Europa och är ett av världens ledande fastighetsbolag med inriktning på att äga, utveckla och förvalta logistik- och kontorsfastigheter. Goodman erbjuder även ett brett utbud av noterade och onoterade fastighetsfonder.

"Goodman har idag en etablerad närvaro i elva kontinentaleuropeiska länder och vårt inträde på den nordiska marknaden är nästa naturliga steg för att tillgodose våra kunders och investerares intressen i norra Europa. Vi är glada över samarbetet med SFF och jag är övertygad om att kombinationen av deras lokala kunskaper och vår globala expertis gör att vi kommer att lyckas ", säger Danny Peeters, VD Goodman Kontinentaleuropa.

"Såväl Goodman i sin helhet samt den europeiska plattformen har en stark finansiell ställning. Vi ser fram emot att kunna tillgodose våra befintliga och nya kunders behov av moderna nya logistikanläggningar i Norden ", säger Danny Peeters.

Goodman etablerar sitt nordiska huvudkontor i Stockholm och kommer att rekrytera en landschef. Regionen leds av Roger P. Peters, regionchef för Nord- och Östeuropa. Han är övertygad om att Goodmans globala erfarenhet kommer att hjälpa till att skapa ökade affärsmöjligheter med befintliga kunder såsom Oriflame, Starco och DSV.

Företagsnyheter

I augusti meddelade Goodman sitt resultat för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2012 med ett rörelseresultat på 374.000.000 €, en ökning med 21% jämfört med räkenskapsåret 2011. Koncernen har totalt cirka 14 miljoner kvm under förvaltning och utveckling.

"Vi har byggt upp en stark konkurrensposition som ger oss stort utrymme för att utveckla en rad möjligheter under det kommande året, bland annat att utöka vår operativa plattform i Norden", säger Danny Peeters.

Goodman utsågs i mars månads upplaga av tidningen PropertyEU till den främsta utvecklaren av logistik- och industrifastigheter i Europa. Rankingen är baserad på genomförda industriprojekt i kvm från 2009 till 2011.

Om Goodman

Goodman är en integrerad fastighetskoncern som äger, exploaterar och förvaltar logistik- och affärsanläggningar i Storbritannien och övriga Europa samt i Asien och Stillahavsområdet. Koncernen investerar i företagsparker, kontorsparker, industriområden samt lagrings- och distributionscentrum.

Goodman erbjuder även ett flertal börsnoterade och icke börsnoterade fastighetsfonder. Det ger investerare tillgång till en mängd olika specialisttjänster och tillgångar i form av fastigheter. Vi arbetar ständigt för att öka värdet på våra industrianläggningar och fonder, genom ny och innovativ markexploatering och nya möjligheter till affärer och investeringar.

Med förvaltade tillgångar till ett värde av 16,2 miljarder euro och 380 anläggningar är Goodman den största industriella fastighetskoncern som har börsnoterats i Australien. Det är även en av världens största börsnoterade, specialiserade fondförvaltare. Vår kunskap om marknaden och våra skickliga, lokala team gör oss till ett attraktivt val för investerare. Vi utvecklar skräddarsydda anläggningar och miljöer för våra kunders individuella behov.

Med över 900 anställda och 34 kontor i 17 länder har vi den internationella räckvidd som behövs för att möta våra kunders behov i takt med att deras verksamhet växer och utvecklas. Goodmans Europakontor ligger i Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien och Storbritannien. Mer information finns på: www.goodman.com

Om Svensk Fastighetsfond AB (SFF)

Svensk Fastighetsfond AB (SFF) är en oberoende aktör inom fastighetsinvesteringar och kapitalförvaltning. SFF är baserade i Stockholmoch erbjuder institutionella och privata investerare investeringsmöjligheter och förvaltning av kommersiella fastigheter, med fokus på logistik och kontor. SFF har en väletablerad position på fastighetsmarknaden och en portfölj av logistikfastigheter som omfattar 170.000 kvm i Sverige.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Goodman:Majella O Doherty


Communications Manager


+32 2 263 4068


Majella.odoherty@goodman.com


SOURCE Goodman GroupRELATED LINKS

http://www.goodman.com/se