You just read:

Island utvalt som inspirationskälla för global design

News provided by

Inspired by Iceland

Apr 19, 2012, 02:00 ET