You just read:

Jin Jiang International Hotels zur Entwicklung seiner ausländischen Märkte auf ITB Asia präsent

News provided by

Jin Jiang International Hotel Management Co. Ltd.

Oct 28, 2016, 08:31 ET