Konferens i Sverige enade världens veteraner

Aug 22, 2013, 02:05 ET from The Peace & Security Summit 2013

STOCKHOLM, August 22, 2013 /PRNewswire/ --

I början av sommaren stod Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, SVF, värd för World Veterans Federation's Peace and Security Summit. Resultatet efter konferensen blev deklarationen "The Stockholm Declaration" som manar världens veteranförbund och regeringar att verka för att veteraners erfarenheter och kompetenser i högre grad ska tas till vara som en resurs för att utveckla det egna samhället.

     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130822/634639-a )

     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130822/634639-b )

"The Stockholm Declaration" arbetades fram och antogs på Peace and Security Summit i Stockholm i maj i år. Med på konferensen för att stödja världens veteraner i arbetet med deklarationen fanns bland andra tidigare ordförande för IAEA, Hans Blix, och Human Rights Watchs Europachef Jan Egeland, tillsammans med cirka 90 delegater från 25 länder.

Nu när "The Stockholm Declaration" är helt färdigformulerad och antagen börjar arbetet med att implementera den runt om i världen. Deklarationen säger bland annat:

"The Summit demands that the countries represented within the World Veterans Federation and the international community exploit and make best use of [the veterans'] experiences and capabilities […]. Veterans should also involved to prevent ethnic crises and in support of integration processes within their societies. The message of the veterans, voiced individually, through their organisations or the WVF should be listened to in all crisis situations."

"The Stockholm Declaration" öppnar upp för en ny dimension i synen på veteraner och innebär ett stort steg framåt för att ge veteraner möjlighet att bidra även på hemmaplan, efter sin utlandsinsats.

Om Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Peace & Security Summit 2013

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrana, SVF, är Sveriges företrädare i World Veterans Federation, WVF. Organisationen representerar ca 42 miljoner veteraner över hela världen. SVF fick uppdraget från WVF att i maj 2013 anordna "Peace & Security Summit 2013".

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns till för alla svenska veteraner. En veteran är en person som internationellt deltagit i fredsfrämjande eller humanitära insatser. Det kan vara en brandman som hjälpt till vid en jordbävningskatastrof, en polis som arbetat utomlands för Rikspolisstyrelsen eller en soldat som gjort FN-tjänst. Den gemensamma nämnaren är att de har ställt upp när världssamfundet kallat till insatser för fred i världen.

H.K.H. Prins Carl Philip är högste beskyddare av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

För mer information, vänligen kontakta
Anders Ramnerup, generalsekreterare, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF),
telefon +46-(0)70-879-90-87, e-post anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se.

http://www.sverigesveteranforbund.se

SOURCE The Peace & Security Summit 2013