Lansering av världens första program för öppen innovation för att utbilda forskare

Jul 03, 2015, 06:39 ET from Ludwig Boltzmann Gesellschaft

WIEN, July 3, 2015 /PRNewswire/ --

Forskare kan ansöka online fram till 22 september 2015 http://www.openinnovationinscience.at till det återkommande utbildningsprogrammet "Lab for Open Innovation in Science" som hålls i Wien. 

Enligt en färsk undersökning med internationella forskare och vetenskapsmän som genomfördes av Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) är hälsovetenskapens två största utmaningar bristen på incitament för att undersöka nya forskningsfrågor samt de nuvarande forskningsresultatens komplexitet. Dessa resultat gav drivkraften att lansera LBG:s crowdsourcade projekt Tell us! som en del av Open Innovation in Science. Initiativet bjuder in patienter, familjer och yrkesverksamma att aktivt bidra till utvecklingen av vetenskapliga forskningsfrågor inom området psykisk ohälsa. Resultaten från denna unika forskningsmetod kommer att påverka världens första utbildningsprogram för tillämpning av öppen innovation inom vetenskap, som går under namnet "Lab for Open Innovation in Science" (LOIS).

Josef Pröll, ordförande för Ludwig Boltzmann Gesellschaft, förklarar: "Vi har utformat läroplanen för Lab for Open Innovation in Science baserat på forskarnas behov, det aktuella forskningsläget inom öppen innovation samt resultaten från det crowdsourcade projektet. Från april 2016 kommer LOIS ge 20 utvalda forskare och vetenskapsmän möjligheten att i individuella utbildningsmoduler få lära sig om tillämpningen av metoder för öppen innovation. De kommer dessutom att kunna testa principerna för öppen innovation under hela forskningsprocessens gång. LOIS är ett exklusivt utbildningsprogram för forskare och vetenskapsmän som kommer att ge skräddarsydda kunskaper som deltagarna kan använda i sin dagliga forskningsverksamhet. Den praktiska tillämpningen av metoder som lärs ut är en viktig komponent i det tolv månader långa utbildningsprogrammet."

LOIS vänder sig till forskare och vetenskapsmän inom hälsovetenskaplig forskning vid universitet, yrkeshögskolor och andra (icke vinstdrivande) forskningsorganisationer. Programmet riktar sig till forskare på postdoktorsnivå och högre. Deltagarna bör ha ett stort intresse för nya sätt att öppna upp forskningsprocesser, bortom vad vi redan vet om öppen tillgång eller öppna data. De bör dessutom vara villiga att öppna upp sitt eget och sina kollegors forskningsområde för öppna innovationsmetoder samt åta sig att aktivt delta i alla de olika LOIS-modulerna. LOIS läroplan består av 13 individuella utbildningsmoduler inom en tolvmånadersperiod. Utbildningen hålls på engelska. Deltagande kräver 18 dagars närvaro i Wien och kursavgiften är 1 500 euro.

Forskare och vetenskapsmän som är intresserade av detta unika utbildningsprogram kan ansöka online på http://www.openinnovationinscience.at. Sista ansökningsdag är 22 september 2015. Ytterligare information om programmet finns på http://www.openinnovationinscience.at/the-programme.html.

Om Open Innovation in Science  

LOIS är den andra pelaren i det unika initiativet Open Innovation in Science. Projektet är det första i sitt slag i Europa. Från april 2015 fram till 6 juli 2015 deltar patienter och intressenter i det crowdsourcade initiativet Tell us! i syfte att skapa nya forskningsfrågor inom området psykisk ohälsa. Hela initiativet leds av österrikiska Ludwig Boltzmann Gesellschaft. Internationellt stöd tillhandahålls av en välrenommerad rådgivande styrelse vars medlemmar består av representanter från Världshälsoorganisationen, Harvard Medical School och Max Planck Society. Det selektiva öppnandet av innovationsprocesser bör bidra med ny kunskap utifrån in i forskningsverksamheten. Ytterligare information finns på http://www.openinnovationinscience.at.

Om Ludwig Boltzmann Gesellschaft   

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) är en forskningsinkubator inom hälsovetenskap i Österrike som driver 18 forskningsinstitut och kluster med över 600 anställda. LBG lever efter mottot "Forskning för folket" och tar upp socialt relevanta forskningsfrågor.

För ytterligare information, kontakta:
Ludwig Boltzmann Gesellschaft
Dr. Lucia Malfent
projektledare, Open Innovation in Science
Telefon: +43(0)1-513-27-50-21
Mobil: +43(0)676-392-19-40
E-post: lucia.malfent@lbg.ac.at

SOURCE Ludwig Boltzmann Gesellschaft