Lastbilschaufförer startar kampanjen "IKEA skadar familjer"

Nov 25, 2013, 08:42 ET from International Brotherhood of Teamsters

- Arbetare på IKEA:s varuhus i Richmond i British Columbia uthärdar en sex månader lång lockout

WASHINGTON, den 25 november 2013 /PRNewswire/ -- Idag lanserade Lastbilschaufförernas internationella brödraskap (International Brotherhood of Teamsters) kampanjen "IKEA skadar familjer", som belyser hur långt IKEA:s varuhus i Richmond i British Columbia i Kanada, har avlägsnat sig från det svenska företagets ursprungliga värderingar. IKEA har lockoutat 350 arbetare på sitt varuhus i Richmond utan betalning i mer än sex månader sedan arbetarna röstat nej till ett avtalsförslag om ett diskriminerande lönesystem i två delar.

(Logotyp: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100127/IBTLOGO)

Lastbilschaufförerna startade en ny kampanjwebbplats, www.ikeahurtsfamilies.com, för att visa hur det kanadensiska varuhuset bryter mot arbetarnas mänskliga rättigheter genom att visa videor från den 7 november 2013 från den internationella undersökningskommittén.

"Vår undersökning visade att arbetarna kom till IKEA eftersom de respekterade företaget och ville påbörja en yrkesbana på IKEA, men IKEA i Richmond har svikit dessa arbetare", säger Peter Lövkvist, federationssekreterare på Nordiska Transportarbetarefederationen, som ledde den internationella kommitténs undersökning av IKEA:s lockout. "Istället för att utföra det arbete de älskar har arbetarna varit lockoutade i sex månader utan lön. Varje dag som går är ännu en svart fläck på det rykte som IKEA har arbetat så hårt för att bygga upp."

Lastbilschaufförernas fackförening har en nästan 30 år gammal historia av ömsesidigt samarbete och arbetsfred med IKEA. Den kanadensiska lastbilschaufförsfackföreningens lokala avdelning 213 i Vancouver i Bristish Columbia i Kanada, representerar arbetarna på IKEA:s varuhus i Richmond.

IKEA:s första avtalsförslag, som röstades ner i januari 2013, innehöll ett diskriminerande lönesystem i två delar, i vilket den övre gränsen för maxlön sattes vid en mycket lägre nivå för 166 av de dåvarande arbetarna och alla nya arbetare skulle få betalt enligt en ännu lägre lönenivåskala. Förslaget innebar också en sänkning av antalet timmar och en minskning av antalet arbetare som är berättigade till ett antal familje- och individbaserade sjukvårdsförsäkringar. När arbetarna i stor utsträckning röstade ner ett andra avtalsförslag lockoutade IKEA arbetarna, vilket innebär att de inte har fått någon lön sedan maj 2013.

"Det företag som jag har lärt mig att älska och beundra har blivit en enda stor företagsmaskin, åtminstone i Nordamerika", säger Julia Buczek, som är anställd på IKEA i Richmond. "Det är upprörande att se att de ursprungliga svenska värderingar som vi har sett upp till och haft en så positiv syn på bara slängs på soptippen."

Under lockouten krävde IKEA att få lägga till hårdare villkor till avtalsförslaget, vilket innebar ytterligare nedskärningar på löner och förmåner. Den 24 juli ersattes den tvådelade löneskalan i IKEA:s förslag med ett lönesystem som skulle binda löneökningar till subjektiva, företagsstyrda mått, utan samband med det arbete som utförts av de anställda på IKEA, som försäljningsmål och produktivitet. Förslaget skulle också innebära nedskärningar i garanterade jobb och timmar.

British Columbias nämnd för arbetsmarknadsrelationer (Labour Relations Board) har ålagt IKEA att sluta och att upphöra att använda nya och utifrån kommande ersättningsarbetare under lockouten. IKEA ålades också att sluta och att upphöra med att använda utomhussäkerhetsvakter inne i varuhuset.

"Arbetare på IKEA i Richmond ber inte om mycket. De vill helt enkelt behandlas med respekt", säger Anita Dawson, ombud för den lokala lastbilschaufförsavdelningen 213. "De vill att IKEA lever upp till de svenska värderingar som företaget vilar på. De vill vara en del av IKEA-familjen och ändå kunna ha råd att försörja sina familjer."

1903 grundades International Brotherhood of Teamsters och representerar idag 1,4 miljoner hårt arbetande män och kvinnor över hela USA, Kanada och Puerto Rico. Följ oss på Twitter @Teamsters och "Gilla" oss på Facebook på www.facebook.com/teamsters.

SOURCE International Brotherhood of TeamstersRELATED LINKS

http://www.teamster.org