Logica Sverige väljer CA Technologies för att säkerställa molntjänster

Aug 08, 2012, 04:00 ET from CA Technologies

STOCKHOLM, August 8, 2012 /PRNewswire/ --

Logica Sverige implementerar CA IdentityMinder® från CA Technologies för automatiserad hantering avåtkomsträttigheter kopplat till varje användares specifika roll i verksamheten. Lösningens automatiserade processer möjliggör snabb hantering av rättigheter samt kontroll för regelefterlevnad. Genom att ge anställda och kunder rätt åtkomsträttigheter möjliggörs högre produktivitet och flexibilitet i och med att resurser snabbt kan fördelas i verksamheten.

Logica Sverige erbjuder outsourcingtjänster inom infrastruktur baserade på en privat molnmodell. Företaget över 10,000 fysiska och virtuella servrar på uppdrag av sina kunder. Säkerheten i dessa molnbaserade miljöer är av högsta prioritet för Logica och dess kunder - både för hantering av konfidentiell data, men även för att möta regelmässiga krav.

Anders Sandell, säkerhetschef vid Logica Sverige: "När kunder letar efter molnleverantörer är identitets- och åtkomsthantering väldigt viktigt. Om vi inte kan visa att vi har en robust modell för styrning och säkerställande av systemåtkomst skulle vi kunna missa affärer. En robust modell hjälper även oss att möta interna säkerhetskrav vilket är kritiskt för att verksamheten ska behålla ISO 27001-ackreditering."

CA IdentityMinder automatiserar hela processen - från hantering av initial åtkomstförfrågan - till verifiering. Möjligheten att automatisera åtkomsthanteringen hjälper Logica Sverige att kontinuerligt hantera medarbetare med permanent åtkomst till flera system. Åtkomst kan godkännas i realtid och kan även begränsas inte bara till specifika system, utan även specifika handlingar. Detta reducerar markant risken för interna säkerhetsintrång.

"Allt eftersom data flyttas till molnet har identitets- och åtkomsthantering blivit allt viktigare för företagen. Förutom att automatisera regelefterlevnad så ser vi hur allt fler leverantörer av molntjänster använder vår teknik för att optimera sin verksamhet", säger David Hyborn, affärsområdesansvarig på CA Technologies.  

Om CA Technologies

CA Technologies (NASDAQ: CA) tillhandahåller IT-programvara och lösningar för alla typer av IT-miljöer - från stordatorer och distribuerade system, till virtuella och molnbaserade tjänster. CA Technologies hanterar och säkrar IT-miljöer och ger kunderna möjlighet att leverera mer flexibla IT-tjänster. CA Technologies innovativa produkter och tjänster ger insyn och kontroll som är viktig för att driva IT-baserade verksamheter. Majoriteten av företagen på Global Fortune 500-listan förlitar sig teknologi från CA Technologies för att hantera sina IT-system. För ytterligare information, besök CA Technologies på http://www.ca.com

Legal Notices

Copyright © 2012 CA. Med ensamrätt. One CA Plaza, Islandia, N.Y. 11749. Alla övriga varumärken, handelsnamn, tjänstevarumärken och logotyper som omtalas häri tillhör respektive företag.

SOURCE CA Technologies