You just read:

Lynn Shotwell dołącza do Worldwide ERC® na stanowisku prezesa i głównej dyrektor wykonawczej

News provided by

Worldwide ERC

Mar 25, 2020, 08:00 ET